Aftab-type

فروزان و اطمینان‌بخش

مدیریت و برنامه‌ریزی فرایندهای طراحی پروژه‌های ساختمانی

گروه باران چشم‌انداز خود را نخستین بودن در ارتقاء کیفیت، آرامش و رفاه قرار داده و بخشی مهم از این کیفیت را با تمایز در طراحی و ساخت دنبال می‌کند. توجه به آسایش و رفاه ساکنان آینده ساختمان، احترام به سرمایه‌های فردی و ملی که صرف مسکن می‌شود و تلاش برای حفظ و افزایش ارزش یک بنا، اهمیت دادن به زیبایی، دوام و ایمنی ساختمان، همه و همه بیانگر باوری عمیق به مشتری‌مداری در گروه باران و شرکت آفتاب است.

ساختمان، کمابیش عمری به قدر تاریخ دارد و این صنعت از دیرباز، آسایشی را که آدمی در سرپناه خود می‌جوید برایش فراهم آورده است. در تاریخ طولانی مهندسی ساخت، نام‌های فروزان و بناهای ماندگار آنانی بوده‌اند که برای آسایش مردم، دانش، هنر و خلاقیت را با هم آمیخته‌اند. همواره کیفیت و دوام در تعداد محدودی از ساختمان‌ها جلوه‌گر شده و راز ماندگاری آن‌ها نیز در اهمیتی است که به کرامت انسان و آسایش او داده‌اند.

شرکت توسعه آفتاب فروزان هشتم طوس با هدف کسب رضایت حداکثری مشتری نهایی، ماموریت حوزه طراحی را در زنجیره ارزش گروه باران بر عهده دارد که شامل مطالعات مفهومی، طراحی تفصیلی، نظارت بر ساخت پروژه‌ های ساختمانی با رویکرد دانش محور، بهره گیری از فناوری های نوین، سرمایه های ارزشمند انسانی با تعهد بر انجام مسئولیت های اجتماعی (با کاربری مسکونی، هتلی، درمانی، تجاری، تفریحی، ورزشی و سفارشی‌سازی) است.

نگاهی به پیشرفت فیزیکی پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴

زمستان ۱۴۰۲

Aftab-icon

حوزه‌های فعالیت شرکت آفتاب

هتل برج مسکونی باران ۳ واقع در خیابان کوهسنگی مشهد - بهار ۱۴۰۲

مــــدیــــریــــت طــــراحــــی

فرآیند مدیریت طراحی در شرکت آفتاب با الهام از منشور پروژه و تجربه به دست آمده از پروژه‌های قبلی گروه باران، آغاز شده و با استفاده از دانش روز مهندسی و الگوبرداری از پروژه‌های موفق ادامه می‌یابد و در نهایت، با بکارگیری استانداردهای ملی و بین‌المللی توسط متخصصان شرکت به مرحله اجرا می‌رسد. منشور پروژه‌، نقشۀ راهی است که همسو با استراتژی‌های هلدینگ باران و به منظور پاسخگویی به خواسته‌ها و انتظارات حال و آینده مشتریان، تدوین یا بازنگری می‌شود. شرکت آفتاب با برخورداری از توانایی‌های متخصصان خود و پتانسیل‌های ناشی از چابکی سازمان، با نگرش مشتری‌مداری و توجه به تغییرات پیش‌رو در استراتژی‌ها و منشور پروژه‌ها، به دیده‌بانی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT) پرداخته و به‌طور مستمر نسبت به بازنگری و بهبود در طراحی پروژه‌ها اقدام می‌کند.

رندری از پروژه فاخر هتل برج مسکونی باران ۴ واقع در بلوار صارمی مشهد - بهار ۱۴۰۲

آتــــلــــیــــهٔ مــــهــــنــــدســــی

فرآیند مدیریت طراحی در شرکت آفتاب با الهام از منشور پروژه و تجربه به دست آمده از پروژه‌های قبلی گروه باران، آغاز شده و با استفاده از دانش روز مهندسی و الگوبرداری از پروژه‌های موفق ادامه می‌یابد و در نهایت، با بکارگیری استانداردهای ملی و بین-المللی توسط متخصصان شرکت به مرحله اجرا می‌رسد. منشور پروژه‌، نقشۀ راهی است که همسو با استراتژی‌های هلدینگ باران و به منظور پاسخگویی به خواسته‌ها و انتظارات حال و آینده مشتریان، تدوین یا بازنگری می‌شود. شرکت آفتاب با برخورداری از توانایی‌های متخصصان خود و پتانسیل‌های ناشی از چابکی سازمان، با نگرش مشتری‌مداری و توجه به تغییرات پیش‌رو در استراتژی‌ها و منشور پروژه‌ها، به دیده‌بانی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها (SWOT) پرداخته و به‌طور مستمر نسبت به بازنگری و بهبود در طراحی پروژه‌ها اقدام می‌کند.

شرکت توسعه آفتاب فروزان هشتم طوس (سهامی خاص)

قاب یادگاری همکاران ستادی شرکت آفتاب، در پایان سال ۱۴۰۱
قاب یادگاری همکاران کارگاه پروژه باران۳، در پایان سال ۱۴۰۱
قاب یادگاری همکاران کارگاه پروژه باران۴، در پایان سال ۱۴۰۱
88104-200

چشم‌انداز شرکت آفتاب

چشم‌انداز شرکت، تبدیل شدن به یکی از برترین شرکت‌های مهندسی مشاور پروژه‌های فاخر در صنعت ساختمانی ایران است.

1847079-200

مأموریت شرکت آفتاب

ماموریت ما به عنوان عضوی از زنجیره ارزش هلدینگ باران، عبارت است از انجام مطالعات مفهومی، طراحی تفصیلی، نظارت و کنترل بر ساخت پروژه‌های ساختمانی با رویکرد دانش محور، بهره گیری از فناوری های نوین، سرمایه های ارزشمند انسانی با تعهد بر انجام مسئولیت های اجتماعی.

ارزش‌های بنیادین شرکت آفتاب

انعطاف‌پذیری در مهندسی

پیشرو در خلاقیت و نوآوری

کیفیت محور

مسئولیت‌پذیریِ اجتماعی

پروژهٔ موفق هتل‌برج مسکونی
0
آپارتمان لوکس مسکونی
0 +
زیربنای پروزه‌های بهره‌برداری‌شده
0
پرسنل و پیمانکاران شرکت
0

شرکت آفتاب بخشی از زنجیرهٔ شرکت‌های «گروه توسعه اقتصادی باران» است.

با دیگر شرکت‌های گروه باران آشنا شوید:

دکمه بازگشت به بالا