قطره قطره... باران... در حال بارگذاری...
Close
English English

دیدگاه کلی

باران در یک نگاه

زیربنای پروژه‌های بهره‌برداری شده

9۰/۰۰۰ متر مربع

زیربنای پروژه‌های در حال ساخت

۱7۰/۰۰۰ متر مربع

زیربنای کل پروژه‌ها

260/000 متر مربع

معرفی پروژه‌های گروه باران

هتل‌برج مسکونی باران ۱

سال اجرا: ۱۳۹۰

رویش یک جوانه؛ اولین هتل‌برج مسکونی ایران

زیربنای کل ۱۶۰۰۰ متر مربع
زیربنای مسکونی ۱۱۲۰۰ متر مربع
زیربنای مشاعات ۴۸۰۰ متر مربع
اطلاعات بیشتر

هتل‌برج مسکونی باران ۲

سال اجرا: ۱۳۹۳

شکوفایی یک سبک زندگی

زیربنای کل ۳۰۷۰۰ متر مربع
زیربنای مسکونی ۱۹۲۰۰ متر مربع
زیربنای مشاعات ۱۱۵۰۰ متر مربع
اطلاعات بیشتر

هتل‌برج مسکونی باران ۳

سال اجرا: ۱۴۰۰

خانهٔ سبز پنج ستاره

زیربنای کل ۴۱۰۰۰ متر مربع
زیربنای مسکونی ۲۶۰۰۰ متر مربع
زیربنای مشاعات ۱۵۰۰۰ متر مربع
اطلاعات بیشتر

هتل‌برج مسکونی باران ۴

سال اجرا: 1402

نوآوری برای سکونت

زیربنای کل ۶۵۰۰۰ متر مربع
زیربنای مسکونی ۴۱۰۰۰ متر مربع
زیربنای مشاعات ۲۴۰۰۰ متر مربع
اطلاعات بیشتر

هتل‌برج مسکونی باران ۵

سال اجرا: در دست مطالعه و تحلیل

لمس کیفیت زندگی

زیربنای کل ۳۳۰۰۰ متر مربع
زیربنای مسکونی ۱۶۰۰۰ متر مربع
زیربنای مشاعات ۱۷۰۰۰ متر مربع
اطلاعات بیشتر

VIP هتل‌برج مسکونی باران

سال اجرا: انتهای ۱۴۰۱

برای سلیقه‌های خاص

زیربنای کل ۱۱۷۰۰ متر مربع
زیربنای مسکونی ۶۵۰۰ متر مربع
زیربنای مشاعات ۵۲۰۰ متر مربع
اطلاعات بیشتر

مرکز سلامت باران

سال اجرا: در دست مطالعه و تحلیل

جسمِ سالم؛ جانِ آرام
اطلاعات بیشتر

حقوق مالکیت معنوی این وب‌سایت برای گروه باران محفوظ است.  |  راهبری وب‌سایت: ارتباطات برند گروه باران  |  توسعه‌دهندگان  |  شرایط استفاده  |  نقشه سایت