Arman-type

تــبــلــور نــــگــــاه آرمــــانــــی به حــــوزهٔ ســــاخــــت

مدیریت سرمایه‌گذاری و ساخت پروژه‌های گروه باران (با تمرکز روی پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۳)

گروه باران چشم‌انداز خود را نخستین بودن در ارتقاء کیفیت، آرامش و رفاه قرار داده و بخشی مهم از این کیفیت را با تمایز در طراحی و ساخت دنبال می‌کند. توجه به آسایش و رفاه ساکنان آینده ساختمان، احترام به سرمایه‌های فردی و ملی که صرف مسکن می‌شود و تلاش برای حفظ و افزایش ارزش یک بنا، اهمیت دادن به زیبایی، دوام و ایمنی ساختمان، همه و همه بیانگر باوری عمیق به مشتری‌مداری در گروه باران و شرکت آرمان است.
ساختمان، کمابیش عمری به قدر تاریخ دارد و این صنعت از دیرباز، آسایشی را که آدمی در سرپناه خود می‌جوید برایش فراهم آورده است. در تاریخ طولانی مهندسی ساخت، نام‌های فروزان و بناهای ماندگار آنانی بوده‌اند که برای آسایش مردم، دانش، هنر و خلاقیت را با هم آمیخته‌اند. همواره کیفیت و دوام در تعداد محدودی از ساختمان‌ها جلوه‌گر شده و راز ماندگاری آن‌ها نیز در اهمیتی است که به کرامت انسان و آسایش او داده‌اند.
شرکت «آرمان فروزان هشتم طوس» با هدف کسب رضایت حداکثری مشتری نهایی، مأموریت حوزهٔ طراحی را در زنجیرهٔ ارزش گروه باران بر عهده دارد که شامل مطالعات مفهومی، طراحی تفصیلی، نظارت بر ساخت پروژه‌ های ساختمانی با رویکرد دانش محور، بهره گیری از فناوری های نوین، سرمایه های ارزشمند انسانی با تعهد بر انجام مسئولیت های اجتماعی است. تمرکز این شرکت در حال حاضر روی پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۳ است.

مروری بر پروژه‌های هتل‌برج‌های مسکونی گروه باران

شرکت آرمان فروزان هشتم طوس (سهامی خاص)

قاب یادگاری همکاران شرکت آرمان، در پایان سال ۱۴۰۰

شرکت آرمان بخشی از زنجیرهٔ شرکت‌های «گروه توسعه اقتصادی باران» است.

با دیگر شرکت‌های گروه باران آشنا شوید:

دکمه بازگشت به بالا