قطرات باران
در راهند...
در حال بارگذاری...
Close
English English
Menu
زندگی به سبک باران

زندگی به سبک باران

«بــاران» جوانه ای اســت کــه بیش از ۱۰ ســال پیش کاشــته شــده و اکنــون همچــون نهالــی ســبز در قامت یــک «برند» ریشــه هایی مســتحکم در اعتماد مخاطبانش داشته و در ســپهر اقتصاد و صنعت شــهر و کشــورمان تبدیل به نامی در خور شده است.

«بــاران» جوانه ای اســت کــه بیش از ۱۰ ســال پیش کاشــته شــده و اکنــون همچــون نهالــی ســبز در قامت یــک «برند» ریشــه هایی مســتحکم در اعتماد مخاطبانش داشته و در ســپهر اقتصاد و صنعت شــهر و کشــورمان تبدیل به نامی در خور شده است.

Improve your Lifestyle
معرفی

معرفی

با هلدینگ باران بیشتر آشنا شوید

با هلدینگ باران بیشتر آشنا شوید

باران
باران

«گروه توسعه اقتصادی باران خاورمیانه» به عنوان شرکت متولی هلدینگ باران، در قامت راهبر و ناظر، جهت تضمین آیندهٔ سازمان باران تأسیس شده است. این شرکت، در کنار نقش اعتلادهندهٔ سرمایه‌ها و دارایی‌ها، وظیفهٔ زمینه‌سازی بلوغ بیشتر شرکت‌های تابعه را عهده‌دار می‌باشد.
مأموریت هلدینگ باران، ایجاد، حفظ و ارتقای ارزش برای سرمایه‌گذاران با رویکرد تفکر استراتژیک، سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه، بهره‌گیری از سرمایه‌های فکری، بهبود مستمر، توسعهٔ زنجیرهٔ ارزش و انجام مسؤولیت‌های اجتماعی است.
هلدینگ باران از طریق تعریف مأموریت، چشم‌انداز، اهداف کلان و راهبردها، اقدام به تهیهٔ سند راهبردی نموده که بر اساس این سند، موقعیت و مسیر حرکت شرکت‌های تابعهٔ خود را تبیین و راهبری می‌نماید.
بخشی از وظایف هلدینگ، حرکت در چارچوب مسؤولیت‌های اجتماعی گروه باران است. وظایفی که در راهبردهایی همچون ارتقای سیمای بصری شهر، ارتقای استانداردهای ساخت مجتمع‌ها و برج‌های مسکونی، حفظ سرمایه‌های بومی و ملی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی نمود پیدا می‌کند.

«گروه توسعه اقتصادی باران خاورمیانه» به عنوان شرکت متولی هلدینگ باران، در قامت راهبر و ناظر، جهت تضمین آیندهٔ سازمان باران تأسیس شده است. این شرکت، در کنار نقش اعتلادهندهٔ سرمایه‌ها و دارایی‌ها، وظیفهٔ زمینه‌سازی بلوغ بیشتر شرکت‌های تابعه را عهده‌دار می‌باشد.
مأموریت هلدینگ باران، ایجاد، حفظ و ارتقای ارزش برای سرمایه‌گذاران با رویکرد تفکر استراتژیک، سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه، بهره‌گیری از سرمایه‌های فکری، بهبود مستمر، توسعهٔ زنجیرهٔ ارزش و انجام مسؤولیت‌های اجتماعی است.
هلدینگ باران از طریق تعریف مأموریت، چشم‌انداز، اهداف کلان و راهبردها، اقدام به تهیهٔ سند راهبردی نموده که بر اساس این سند، موقعیت و مسیر حرکت شرکت‌های تابعهٔ خود را تبیین و راهبری می‌نماید.
بخشی از وظایف هلدینگ، حرکت در چارچوب مسؤولیت‌های اجتماعی گروه باران است. وظایفی که در راهبردهایی همچون ارتقای سیمای بصری شهر، ارتقای استانداردهای ساخت مجتمع‌ها و برج‌های مسکونی، حفظ سرمایه‌های بومی و ملی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی نمود پیدا می‌کند.

معرفی

معرفی

چشم‌انداز و ارزش‌های بنیادین

چشم‌انداز و ارزش‌های بنیادین

چشم انداز
بیانیه مأموریت
ارزش‌های بنیادین
زنجیره ارزش

- افزایش ارزش سهام ۲ شرکت «آسمان» در حوزه ساخت و «آرمان» در حوزه گردشگری از طریق ورود به بازار سرمایه
- ارتقای گروه باران به هلدینگ ثبت شده نزد سازمان بورس
- ارتقای شرکت سایه به شرکتی دانش‌بنیان
- سرمایه‌گذاری اقتصادی در ۳ کلان‌شهر و مناطق آزاد ایران
- تبدیل شدن به هلدینگ چند رشته‌ای با پورتفوی متنوع
- شراکت راهبردی با ۱۰ مشتری حقیقی و حقوقی استراتژیک
- کسب ۴۰ درصد سهم بازار در حوزه سفارشی‌سازی پروژه‌های مسکونی در شرق کشور (باران هوم)

- افزایش ارزش سهام ۲ شرکت «آسمان» در حوزه ساخت و «آرمان» در حوزه گردشگری از طریق ورود به بازار سرمایه
- ارتقای گروه باران به هلدینگ ثبت شده نزد سازمان بورس
- ارتقای شرکت سایه به شرکتی دانش‌بنیان
- سرمایه‌گذاری اقتصادی در ۳ کلان‌شهر و مناطق آزاد ایران
- تبدیل شدن به هلدینگ چند رشته‌ای با پورتفوی متنوع
- شراکت راهبردی با ۱۰ مشتری حقیقی و حقوقی استراتژیک
- کسب ۴۰ درصد سهم بازار در حوزه سفارشی‌سازی پروژه‌های مسکونی در شرق کشور (باران هوم)

ماموریت ما ایجاد، حفظ و ارتقای ارزش برای سرمایه‌گذاران با رویکرد تفکر استراتژیک، سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه، بهره‌گیری از سرمایه‌های فکری، بهبود مستمر، توسعه زنجیره ارزش و انجام مسئولیت‌های اجتماعی می‌باشد. هلدینگ خود را متعهد به تحقق اهداف ذیل می‌داند:

- متمایز بودن
- شفافیت
- پاسخگویی
- مسئولیت‌پذیری
- احترام به کرامت انسانی

گروه باران بر اصولی راهبردی صداقت، کیفیت، نوآوری و ارائه مطلوب‌ترین خدمات تکیه کرده و با تلفیق مدیریت، مهندسی و هتلداری، زمینه‌های متنوعی از خدمات را توسط شرکت‌های زیرمجموعه خود ارائه می‌نماید که به موارد بسیاری از جمله سرمایه‌گذاری، خدمات فنی و مهندسی، مدیریت طرح و پیمان، خدمات گردشگری، هتلداری، توسعه فناوری‌های نوین شبکه، خدمات ایمنی و امنیت، بازاریابی و فروش، بازرگانی و تأمین کالا می‌توان اشاره کرد.

مهندسی
مارکتینگ
هتل‌داری
زنجیرهٔ ارزش حوزهٔ ساخت
شرکت‌های زیر مجموعهٔ هلدینگ باران

شرکت‌های زیر مجموعهٔ هلدینگ باران

مدیریت جامع فرآیندهای سرمایه‌گذاری و ساخت پروژه‌های گروه باران

شركت آسمان بیکران هشتم طوس از سال ۹۳ با بهره گیری از تجربه مدیران و کارکنان خود در راستای مدیریت فرآیندهای سرمایه‌گذاری و ساخت در پروژه‌های گروه باران شروع به فعالیت نموده است. این شرکت با شناسایی نیازهای اساسی تا مشعوف کننده مشتری، همواره سعی نموده با ارائه تعریف جدیدی از صنعت ساختمان و بهره‌برداری آن، بالاترین سطح رضایت مشتریان را داشته باشد.

اطلاعات بیشتر
مدیریت سرمایه‌گذاری و ساخت پروژه‌های گروه باران

شركت آرمان فروزان هشتم طوس از سال ۱۳۹۲ با بهره‌گیری از به روزترین دانش در حوزه‌های مهندسی ساخت و خدمات بهره‌برداری برج‌های مسکونی، شروع به فعالیت نموده است. این شرکت با شناسایی نیازهای اساسی مشتری، همواره سعی نموده با ارائه تعریف جدیدی از صنعت ساختمان و بهره‌برداری آن، بالاترین سطح رضایت مشتریان را داشته باشد.

اطلاعات بیشتر
مدیریت و برنامه‌ریزی فرایندهای مطالعات مفهومی و طراحی پروژه‌های ساختمانی

شرکت توسعه آفتاب فروزان هشتم طوس با هدف کسب رضایت حداکثری مشتری نهایی، مأموریت حوزهٔ تعریف پروژه و طراحی را در زنجیرهٔ ارزش گروه باران بر عهده دارد که شامل مدیریت و برنامه‌ریزی فرایندهای مطالعات مفهومی، طراحی تفصیلی و طراحی پروژه‌های ساختمانی (با کاربری مسکونی، هتلی، درمانی، تجاری، تفریحی، ورزشی و سفارشی‌سازی) است.

اطلاعات بیشتر
مدیریت، برنامه‌ریزی و اجرای بازاریابی، فروش و ارتباط با مشتریان

شرکت ستاره فروزان هشتم طوس از سال ۱۳۹۰ با تمرکز منابع و در قالب یک شرکت مستقل تأسیس شده و مدیریت راهبردی و عملیاتی بازاریابی و فروش هلدینگ باران را بر عهده دارد. چشم‌­انداز شرکت ستاره، تبدیل شدن به اولین انتخاب مخاطبانی است که بهترین را جستجو می­‌کنند.

اطلاعات بیشتر
مدیریت بهره‌برداری و خدمات پس از فروش

شرکت توسعه محافظ ایمن سایه از سال ۱۳۹۰ در شهر مشهد تأسیس و پایه‌گذار الگوی ویژه‌­ای از پشتیبانی و خدمات متمایز در صنعت ساختمان و هتلداری شد؛ خدماتی که می‌تواند به کارفرمایان کمک کند به مطلوب‌­ترین شکل ممکن یک سبک متفاوت از زندگی امن و آرام را به مخاطبان و مشتریان خود ارائه دهند.

اطلاعات بیشتر
مدیریت سفارشی‌سازی دکوراسیون و طراحی داخلی و بازرگانی کالای لوکس ساختمانی

شرکت توسعه تجارت افق بیکران پارس با عنوان تجاری «باران‌هوم» جزئی دیگر از زنجیرهٔ تولید ارزش در گروه باران است که با هدف به دست آوردن حداکثر رضایت‌مندی مشتریان، مدیریتِ (تأمین - اجرا - طراحی) سفارشی‌سازیِ دکوراسیون و طراحی داخلی و بازرگانی کالای لوکس ساختمانی را بر عهده دارد. باران‌هوم با تکیه بر رویکرد زیبایی‌شناسی و انسان‌مداری، هنر طراحی داخلی را در هماهنگی کامل با سایر اجزا به مشتریان ارائه می‌کند.

اطلاعات بیشتر
کلیک کنید

مسئولیت اجتماعی گروه باران

مسئولیت اجتماعی شرکتی از مفاهیم مطرح در اخلاق کسب و کار است که به نقش شرکت‌ها در حوزه اجتماع پرداخته و به مجموعه وظایف و تعهداتی گفته می‌شود که از انگیزه های اقتصادی و مالی فراتر بوده و هر سازمان در برابر جامعه، انسان‌ها و محیطی که در آن فعالیت میکند انجام می‌دهد.
گروه باران نیز از آغازین روزهای شروع به کار تا به امروز در حوزه‌های مختلفی همچون علمی و سلامت، زیست محیطی، امور خیریه، فرهنگی و هنری و فعالیت های همدلانه در بحران کرونا به دنبال عمل به مسئولیت اجتماعی خود بوده است.

کاتالوگ

کاتالوگ معرفی گروه باران

در میانه دهه ۱۳۸۰ جامعه ایران در مسیر توسعه خود با نیازهایی جدید روبرو بود که بازیگران عرصه صنعت و اقتصاد را به سمت نوآوری و یافتن پاسخ‌هایی هوشمندانه سوق می‌داد. تولیدِ با دوام، مشتری‌مداری و خدمات پس از فروش، مفاهیمی تازه برای کسب و کارها به شمار می‌رفت و به ویژه در صنعت ساختمان، بی‌سابقه بود. آنچه امروز به عنوان گروه باران می‌شناسیم از پاسخ به همین نیاز اساسی شکل گرفت؛ توجه به آرامش، امنیت و کیفیت زندگی.

حقوق مالکیت معنوی این وب‌سایت برای گروه باران محفوظ است.  |  راهبری وب‌سایت: ارتباطات برند گروه باران  |  توسعه‌دهندگان  |  شرایط استفاده  |  نقشه سایت