اخبار شرکت آفتاب

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / خرداد ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / خرداد ۱۴۰۱

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ در خرداد ماه ۱۴۰۱ را مشاهده…
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۳ / خرداد ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۳ / خرداد ۱۴۰۱

در این گزارش‌های ویدئویی و تصویری، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۳ در خرداد ماه ۱۴۰۱…
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / اردیبهشت ۱۴۰۱

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ را مشاهده…
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۳ / اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۳ / اردیبهشت ۱۴۰۱

در این گزارش‌های ویدئویی و تصویری، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۳ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱…
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / فروردین ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / فروردین ۱۴۰۱

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ در فروردین ماه ۱۴۰۱ را مشاهده…
بازدید دانشجویان معماری از هتل‌برج باران ۳

بازدید دانشجویان معماری از هتل‌برج باران ۳

پیرو درخواست‌ گروه معماری و شهرسازی مؤسسهٔ آموزش عالی خاوران در خصوص بازدید از پروژه‌های گروه باران، این برنامه که…
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۳ / فروردین ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۳ / فروردین ۱۴۰۱

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۳ در فروردین ماه ۱۴۰۱ را مشاهده…
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۳ / اسفند ۱۴۰۰

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۳ / اسفند ۱۴۰۰

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۳ در اسفند ماه ۱۴۰۰ را مشاهده…
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / اسفند ۱۴۰۰

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / اسفند ۱۴۰۰

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ در اسفند ماه ۱۴۰۰ را مشاهده…
گزارش اقدامات واحد ایمنی پروژهٔ باران ۴ در سال ۱۴۰۰

گزارش اقدامات واحد ایمنی پروژهٔ باران ۴ در سال ۱۴۰۰

عملکرد واحد ایمنی باران در سال ۱۴۰۰ ۱. برگزاری کلاس‌های آموزش عملی و همگانی در راستای آموزش ایمنی و فرهنگ‌سازی…
دکمه بازگشت به بالا