اخبار شرکت آفتاب

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / آبان ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / آبان ۱۴۰۱

قاب‌هایی تصویری از تلاش بی‌وقفه، پُر توان و خستگی‌ناپذیر در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در آبان ماه ۱۴۰۱
گزارش بهره‌برداری هتل‌برج مسکونی باران۳

گزارش بهره‌برداری هتل‌برج مسکونی باران۳

نماهایی از مشاعات آمادهٔ ارائهٔ خدمات به مالکان و ساکنان هتل‌برج مسکونی باران۳ در تابستان ۱۴۰۱ رستوران هتل‌برج باران۳ کافی‌شاپ…
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / شهریور ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / شهریور ۱۴۰۱

قاب‌هایی تصویری از تلاش بی‌وقفه، پُر توان و خستگی‌ناپذیر در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در شهریور زیبای ۱۴۰۱
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / مهر ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / مهر ۱۴۰۱

قاب‌هایی تصویری از تلاش بی‌وقفه، پُر توان و خستگی‌ناپذیر در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در مهر ۱۴۰۱
همراهی باران با اجلاس سازندگان و طراحان مشهد

همراهی باران با اجلاس سازندگان و طراحان مشهد

اجلاس سازندگان و طراحان مشهد به مدت دو روز در برج سپید برگزار می‌شود. دکتر وحیدرضا ابراهیمی با موضوع «معماری…
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / مرداد ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / مرداد ۱۴۰۱

قاب‌هایی تصویری از تلاش بی‌وقفه، پُر توان و خستگی‌ناپذیر در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در مرداد ماه زیبای ۱۴۰۱
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / تیرماه ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / تیرماه ۱۴۰۱

قاب‌هایی تصویری از تلاش بی‌وقفه، پُر توان و خستگی‌ناپذیر در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در تیرماه ۱۴۰۱
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۳ / تیرماه ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۳ / تیرماه ۱۴۰۱

قاب‌هایی تصویری از تلاش بی‌وقفه، پُر توان و خستگی‌ناپذیر در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۳ در تیرماه ۱۴۰۱
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / خرداد ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / خرداد ۱۴۰۱

در این گزارش ویدئویی، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۴ در خرداد ماه ۱۴۰۱ را مشاهده…
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۳ / خرداد ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۳ / خرداد ۱۴۰۱

در این گزارش‌های ویدئویی و تصویری، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۳ در خرداد ماه ۱۴۰۱…
دکمه بازگشت به بالا