اخبار شرکت آفتاب

گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / مرداد ۱۴۰۲

گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / مرداد ۱۴۰۲

گزارشی تصویری از پیشرفت پروژه هتل‌برج مسکونی باران۴ در بلوار صارمی مشهد، مرداد ماه ۱۴۰۲
گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / تیر ۱۴۰۲

گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / تیر ۱۴۰۲

در این گزارش‌های ویدئویی و تصویری، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در تیرماه ۱۴۰۲ را مشاهده…
گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / خرداد ۱۴۰۲

گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / خرداد ۱۴۰۲

در این گزارش‌های ویدئویی و تصویری، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در خرداد ماه ۱۴۰۲ را…
گزارش پیشرفت فیزیکی هتل‌برج مسکونی باران۴ / اردیبهشت ۱۴۰۲

گزارش پیشرفت فیزیکی هتل‌برج مسکونی باران۴ / اردیبهشت ۱۴۰۲

در این گزارش‌های ویدئویی و تصویری، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ را…
برج‌های باران در افق بلندمرتبه‌سازی

برج‌های باران در افق بلندمرتبه‌سازی

همایش ملی ساختمان‌های بلندمرتبه با حضور مدیران کشوری و استانی و همچنین اساتید برتر ملی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان…
گزارش پیشرفت فیزیکی هتل‌برج مسکونی باران۴ / فروردین ۱۴۰۲

گزارش پیشرفت فیزیکی هتل‌برج مسکونی باران۴ / فروردین ۱۴۰۲

در این گزارش‌های ویدئویی و تصویری، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در فروردین ماه ۱۴۰۲ را…
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران۴ / اسفند ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران۴ / اسفند ۱۴۰۱

قاب‌هایی تصویری از تلاش بی‌وقفه، پُر توان و خستگی‌ناپذیر در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در اسفند ماه ۱۴۰۱
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / بهمن ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / بهمن ۱۴۰۱

قاب‌هایی تصویری از تلاش بی‌وقفه، پُر توان و خستگی‌ناپذیر در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در بهمن ماه ۱۴۰۱
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / دی ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / دی ۱۴۰۱

قاب‌هایی تصویری از تلاش بی‌وقفه، پُر توان و خستگی‌ناپذیر در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در دی ماه ۱۴۰۱
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / آذر ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران ۴ / آذر ۱۴۰۱

قاب‌هایی تصویری از تلاش بی‌وقفه، پُر توان و خستگی‌ناپذیر در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در آذر ماه ۱۴۰۱
دکمه بازگشت به بالا