تماس با ارتباطات برند

تماس با واحدها

روابط‌عمومی

آدرس 

مشهد، نبش کوثر شمالی ۱۳، شماره ۱۱۹، طبقه ۵

کدپستی

۹۱۷۸۶۴۷۷۱۱

تلفن

۳۱۵۵۱ – ۰۵۱  /  داخلی ۱۵۵۲

ایمیل روابط‌عمومی

pr@baran.ir

تبلیغات

آدرس

مشهد، نبش کوثر شمالی ۱۳، شماره ۱۱۹، طبقه ۵

کدپستی

۹۱۷۸۶۴۷۷۱۱

تلفن

۳۱۵۵۱ – ۰۵۱  /  داخلی ۱۵۵۱

ایمیل تبلیغات

marketing@baran.ir

ارسال یادداشت

دکمه بازگشت به بالا