تقویم رویدادها

تقویم برنامه‌های گروه باران

مروری بر برنامه‌های ما در سال ۱۴۰۱

تیر ۱۴۰۱

مرداد ۱۴۰۱

شهریور ۱۴۰۱

مهر ۱۴۰۱

رویداد برج باران ۳

آبان ۱۴۰۱

آذر ۱۴۰۱

دی ۱۴۰۱

بهمن ۱۴۰۱

اسفند ۱۴۰۱

تقویم برنامه‌های گروه باران

مروری بر برنامه‌های ما در سال ۱۴۰۰

فروردین ۱۴۰۰

تدوین برنامهٔ جامع یکپارچهٔ مدیریت برند باران

خرداد ۱۴۰۰

مرداد ۱۴۰۰

انتشار شماره ۱۱ فصلنامهٔ سازمانی «آوند»

شهریور ۱۴۰۰

پانزدهمین سالگرد فعالیت گروه باران

تمدید تفاهمنامهٔ گروه باران با بنیاد کودک

مشارکت با بنیاد لبخند کودک برای تأمین کپسول اکسیژن و اقدامات حمایتی کرونا

برگزاری شوروم مشترک باران‌هوم و دُرسا

مهر ۱۴۰۰

آبان ۱۴۰۰

انتشار شماره ۱۲ فصلنامهٔ سازمانی «آوند»

آذر ۱۴۰۰

دکمه بازگشت به بالا