لینک‌های گروه باران

آشنایی با گروه باران
شرکت‌های زیرمجموعهٔ هلدینگ
معرفی هتل‌برج‌های مسکونی

مسؤولیت اجتماعی برند باران
لوگو و هویت بصری
اتاق خبر باران

آشنایی با فرهنگ سازمانی گروه باران
موقعیت‌های استخدامی در گروه
روایت همکاران باران از فضای کاری

اطلاع‌رسانی مناقصات گروه باران
دانلود اسناد مناقصه‌ها
عضویت در خبرنامهٔ مناقصه‌های باران

شرکت‌های گروه باران در سه حوزهٔ ساخت، فروش و خدمات

معرفی هتل‌برج‌های مسکونی باران

روایت‌هایی از شور اجتماعی گروه باران برای همراهی و هم‌دلی اجتماعی

آرشیو ویدئوهای گروه باران

روایت‌های روزانه از سبک زندگی در هتل‌برج‌های مسکونی باران

خبرها و گزارش‌های تصویری هلدینگ باران در بستر اینستاگرام

روایت‌هایی از فرهنگ سازمانی، تیم‌ها و زندگی کاری در گروه باران

ارتباط با مخاطبین گروه باران در شبکهٔ حرفه‌ای لینکدین