دربارهٔ واحد روابط‌عمومی و ارتباطات برند گروه باران

دربارهٔ ارتباطات برند گروه باران

ماجراهایی که حول برند رخ می‌دهد

ارتباطات برند گروه باران، به عنوان تسهیل‌گر کلیهٔ ارتباطات داخلی سازمانی و بیرونی برند باران، متشکل از حوزه‌های روابط‌عمومی و تبلیغات بوده که هر کدام با شرح وظایف مشخص و جداگانه فعالیت می‌نمایند.

در واحد ارتباطات برند، بخش‌های تبلیغات در خدمت بازاریابی و روابط‌عمومی در خدمت برندینگ مأموریت خود را تعریف نموده‌ و مدیریت تدوین و اجرای «طرح یکپارچهٔ مدیریت برند» را در ساختار سازمانی گروه باران برعهده دارند.

افتخارات باران

Baran-Pattern-15

همراهان ارتباطات برند باران

روابط‌عمومی گروه باران برای رسیدن به اهداف و برنامه‌های خود، از همراهی جمعی از تیم‌های حرفه‌ای در حوزهٔ تبلیغات، رسانه، طراحی گرافیک و وب‌سایت بهره می‌برد. قدردان همراهی‌شان هستیم.

دربارهٔ ارتباطات برند گروه باران

ماجراهایی که حول برند رخ می‌دهد

دعوت به همکاری

از استودیوها، طراحان و کپی‌رایترها
ثبت فرم همکاری
به یک فنجان چای دعوتید!

استخدام

موقعیت‌های شغلی در واحدهای روابط‌عمومی و تبلیغات گروه باران
بررسی موقعیت‌های استخدامی
همکار ما شوید!

دعوت به همکاری از بارانی‌ها

برای رسانه‌های باران محتوا آماده کنید.
توضیحات بیشتر
همکار-خبرنگار باران شوید!
دکمه بازگشت به بالا