اخبار سرمایه‌های انسانی گروه باران

گفتگوهای عصرانه با کتاب

گفتگوهای عصرانه با کتاب، با همت مدیریت سرمایه‌های انسانی و با حضور داوطلبانهٔ همکاران گروه باران برگزار می‌شود

به‌روزترین نظام‌های مدیریت سرمایهٔ انسانی، بر مبنای شایستگی طراحی می‌شوند. واحد سرمایهٔ انسانی گروه باران نیز با همین چشم‌انداز، اقدام‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده است که از آن جمله برگزاری دورهمی‌های کتابخوانی است. براساس مدل شایستگی‌ِ طراحی‌شده در گروه باران، موضوع بحث و گفتگو در این نشست‌ها، کتاب‌هایی هستند که به ایجاد فهم مشترک و توسعهٔ هر شایستگی کمک می‌کنند.

در گفتگوهای عصرانه با کتاب که با حضور داوطلبانهٔ همکاران گروه باران برگزار می‌شود، ابتدا با تحلیل هر کتاب، دانش اولیه‌ای از یک یا چند شایستگی‌ حاصل می‌شود و در ادامه تلاش می‌شود با اتصال نکته‌های کتاب به مصادیق محیط کار، نسخه‌ای کاربردی از آن حاصل شود.

دور اول این نشست‌ها، به خوانش و گفتگو دربارهٔ کتاب «خلق رفتارهای ماندگار» از مارشال گلداسمیت اختصاص یافت که به فرایند دشوار تغییرات ماندگار در رفتار پرداخته است.

در ادامه و در دومین سری از جلسه‌ها، کتاب جذاب و کاربردی «چگونه با همکاران خود کنار بیاییم؟» نوشتهٔ آلن دوباتن همخوانی می‌شود تا فضای هم‌زیستی بهتری در محیط کاری ساخته شود.

مدیریت سرمایه‌های انسانی امید دارد تا این جلسه‌ها، بهانه‌ای برای رشد بیش از پیشِ ادبیاتِ مدیریت شایستگی در گروه باران شود.

دکمه بازگشت به بالا