دورهٔ آموزشی رفتارشناسی فروش

به گزارش واحد ارتباطات برند گروه باران، دوره آموزشی «رفتارشناسی در فروش» توسط واحد سرمایه‌های انسانی گروه باران در شرکت ستاره برگزار شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده توسط واحد سرمایه‌های انسانی گروه باران، جلسات آموزش تخصصی در حوزه‌های CRM و فروش برای همکاران شرکت ستاره برنامه‌ریزی شده است.

این دوره‌ها با هدف پرورش و ارتقای مهارت، شایستگی و تخصص کارکنان برای انجام بهتر وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند برگزار می‌شود. انتقال دانش و مهارت‌‌های موردنیاز برای انجام وظایف و کار با روش‌های اصولی و حرفه‌ای، از جمله اهداف برگزاری این دوره‌ها است.

این دوره‌ها به صورت تعاملی و با مشارکت فعال همکاران برگزار می‌شود.

اولین دوره تحت عنوان «رفتارشناسی در فروش» با تدریس دکتر داود فیروز در ۲۴ خردادماه ۱۴۰۳ برای همکاران فروش شرکت ستاره برگزار شد.

اولین دوره از جلسات آموزشی حوزه‌های CRM و فروش برای همکاران فروش شرکت ستاره
Baran-pattern-new-1.png

سرفصل‌های آموزشی

آشنایی با الگوهای رفتاری مشتریان

آشنایی با نیازهای هر یک از تیپ‌های رفتاری

نقاط قوت و ضعف الگوهای رفتاری و تأثیر آن‌ها بر عملکرد

سفارشی‌سازی خدمات بر اساس الگوهای رفتاری

نحوه برخورد با هر یک از تیپ‌های رفتاری

ارتباط با مشتریان بر اساس تیپ‌های رفتاری

دکمه بازگشت به بالا