دورهٔ آموزشی اصول مذاکره در فروش

به گزارش واحد ارتباطات برند گروه باران، دومین دوره از جلسات آموزش‌های تخصصی در حوزه‌های CRM و فروش، تحت عنوان «اصول مذاکره در فروش» برگزار شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده توسط واحد سرمایه‌های انسانی گروه باران، جلسات تخصصی آموزشی برای همکاران شرکت ستاره برنامه‌ریزی شده است.

این دوره‌ها با هدف پرورش و ارتقای مهارت، شایستگی و تخصص کارکنان برای انجام بهتر وظایف و مسئولیت‌هایی که بر عهده دارند برگزار می‌شود. انتقال دانش و مهارت‌‌های موردنیاز برای انجام وظایف و کار با روش‌های اصولی و حرفه‌ای، از جمله اهداف برگزاری این دوره‌ها است.

این دوره‌ها به صورت تعاملی و با مشارکت فعال همکاران برگزار می‌شود.

این دورهٔ تخصصی با تدریس دکتر سروش حریرفروش در ۳۱ خردادماه ۱۴۰۳ برای همکاران واحد CRM و فروش شرکت ستاره برگزار شد.

دومین دوره از جلسات آموزشی حوزه‌های CRM و فروش برای همکاران فروش شرکت ستاره
Baran-pattern-new-1.png

سرفصل‌های آموزشی

تعاریف مذاکره

تکنیک‌های مورد نیاز در آغاز، مذاکره فروش

تکنیک‌های لازم در فرایند مذاکره فروش

تکنیک‌های لازم جهت بستن مذاکره فروش

اقدامات پس از مذاکره فروش

شناخت‌های ذهنی فروشنده و تأثیرات آن در مذاکرات فروش

شناخت ترفندهای مورد استفاده در مذاکرات فروش

دکمه بازگشت به بالا