اخبار شرکت آسماناخبار هلدینگ باران

مراسم معارفهٔ مدیرعامل شرکت آسمان

محمدحسین علی آبادی با بیش از ۳۰ سال سابقهٔ کاری و مدیریتی و همچنین دارای عنوان کارشناس رسمی دادگستری در رشتهٔ حسابداری و حسابرسی، عضو جدید خانوادهٔ بزرگ باران شدند.

پنج‌شنبه یازدهم دی‌ماه ۱۳۹۹، آیین معارفهٔ مدیرعامل شرکت «آسمان بیکران هشتم طوس» در سالن جلسات دفتر مرکزی هلدینگ باران برگزار گردید.

در این جلسه که به همت واحد ارتباطات برند و با حضور مشاور عالی مدیرعامل هلدینگ و قائم مقام مدیرعامل هلدینگ برگزار گردید، کلیهٔ مدیران عامل شرکت‌های تابعه، اعضای هیئت مدیرهٔ شرکت آسمان و سایر مدیران هلدینگ نیز حضور به هم رساندند.

در ابتدای این جلسه، رئیس هیئت مدیرهٔ شرکت آسمان، جناب مهندس معمارزاده، ضمن خوش‌آمدگویی به حاضرین، به توضیح بیانیهٔ مأموریت شرکت پرداختند.

در ادامه جناب دکتر اولا در مقام مشاور عالی مدیرعامل هلدینگ، استراتژی‌های هلدینگ و اهمیت شرکت آسمان در
چشم‌انداز طرح شده برای سازمان را تبیین نمودند.

جناب مهندس اکبرپناه نیز به بیان چشم‌انداز و مأموریت‌های آسمان در زنجیرهٔ ارزش هلدینگ پرداختند.

معرفی جناب دکتر علی آبادی بخش بعدی این مراسم بود.

محمدحسین علی آبادی، دانش‌آموختهٔ کارشناسی حسابداری از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد توسعه و بهبود سیستم‌ها از دانشگاه علم و صنعت و دانشجوی دکترای حسابداری، با بیش از ۳۰ سال سابقهٔ کاری و مدیریتی و همچنین دارای عنوان کارشناس رسمی دادگستری در رشتهٔ حسابداری و حسابرسی، عضو جدید خانوادهٔ بزرگ باران شدند.

متن حکم انتصاب با امضای جناب مهندس مقدسی توسط جناب دکتر اولا به نمایندگی از ایشان قرائت و تقدیم مدیرعامل جدید شرکت آسمان بیکران هشتم طوس گردید.

بیان نظرات اعضای هیئت مدیرهٔ شرکت آسمان، مدیرانِ‌عامل شرکت‌های تابعه و قائم مقام مدیرعامل هلدینگ نیز پایان‌بخش این مراسم بود.

امید است در همراهی مدیران و توأمان هم‌گام با کلیهٔ پرسنل هلدینگ باران، هر روز شاهد جوانه‌های تازه‌ای از بلوغ تحول و فرهنگ سازمانی جدید در نهال سبز باران باشیم.

دکمه بازگشت به بالا