اخبار شرکت آسمان

گزارش‌های ماهیانه از پیشرفت پروژه ساخت هتل‌برج مسکونی باران۴ | مشهد، بلوار صارمی

روایت پیشرفت پروژه هتل‌برج باران۴ | آذر ۱۴۰۲

روایت پیشرفت پروژه هتل‌برج باران۴ | آذر ۱۴۰۲

گزارشی تصویری از پیشرفت پروژه هتل‌برج مسکونی باران۴ در آذرماه ۱۴۰۲
روایت پیشرفت پروژه هتل‌برج باران۴ | آبان ۱۴۰۲

روایت پیشرفت پروژه هتل‌برج باران۴ | آبان ۱۴۰۲

گزارشی تصویری از پیشرفت پروژه هتل‌برج مسکونی باران۴
گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / مهر ۱۴۰۲

گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / مهر ۱۴۰۲

گزارشی تصویری از پیشرفت پروژه هتل‌برج مسکونی باران۴ در بلوار صارمی مشهد، مهر ماه ۱۴۰۲
«آسمان» در فرابورس

«آسمان» در فرابورس

با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت آسمان بیکران هشتم طوس (از شرکت‌های تابعه گروه باران) از…
گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / شهریور ۱۴۰۲

گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / شهریور ۱۴۰۲

گزارشی تصویری از پیشرفت پروژه هتل‌برج مسکونی باران۴ در بلوار صارمی مشهد، شهریور ماه ۱۴۰۲
گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / مرداد ۱۴۰۲

گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / مرداد ۱۴۰۲

گزارشی تصویری از پیشرفت پروژه هتل‌برج مسکونی باران۴ در بلوار صارمی مشهد، مرداد ماه ۱۴۰۲
گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / تیر ۱۴۰۲

گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / تیر ۱۴۰۲

در این گزارش‌های ویدئویی و تصویری، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در تیرماه ۱۴۰۲ را مشاهده…
گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / خرداد ۱۴۰۲

گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / خرداد ۱۴۰۲

در این گزارش‌های ویدئویی و تصویری، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در خرداد ماه ۱۴۰۲ را…
گزارش پیشرفت فیزیکی هتل‌برج مسکونی باران۴ / اردیبهشت ۱۴۰۲

گزارش پیشرفت فیزیکی هتل‌برج مسکونی باران۴ / اردیبهشت ۱۴۰۲

در این گزارش‌های ویدئویی و تصویری، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ را…
دکمه بازگشت به بالا