اخبار شرکت آسمان

گزارش‌های ماهیانه از پیشرفت پروژه ساخت هتل‌برج مسکونی باران۴ | مشهد، بلوار صارمی

روایت پیشرفت پروژه هتل‌برج باران۴ | آبان ۱۴۰۲

روایت پیشرفت پروژه هتل‌برج باران۴ | آبان ۱۴۰۲

گزارشی تصویری از پیشرفت پروژه هتل‌برج مسکونی باران۴
گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / مهر ۱۴۰۲

گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / مهر ۱۴۰۲

گزارشی تصویری از پیشرفت پروژه هتل‌برج مسکونی باران۴ در بلوار صارمی مشهد، مهر ماه ۱۴۰۲
گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / شهریور ۱۴۰۲

گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / شهریور ۱۴۰۲

گزارشی تصویری از پیشرفت پروژه هتل‌برج مسکونی باران۴ در بلوار صارمی مشهد، شهریور ماه ۱۴۰۲
گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / مرداد ۱۴۰۲

گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / مرداد ۱۴۰۲

گزارشی تصویری از پیشرفت پروژه هتل‌برج مسکونی باران۴ در بلوار صارمی مشهد، مرداد ماه ۱۴۰۲
گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / تیر ۱۴۰۲

گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / تیر ۱۴۰۲

در این گزارش‌های ویدئویی و تصویری، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در تیرماه ۱۴۰۲ را مشاهده…
گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / خرداد ۱۴۰۲

گزارش پیشرفت هتل‌برج مسکونی باران۴ / خرداد ۱۴۰۲

در این گزارش‌های ویدئویی و تصویری، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در خرداد ماه ۱۴۰۲ را…
گزارش پیشرفت فیزیکی هتل‌برج مسکونی باران۴ / اردیبهشت ۱۴۰۲

گزارش پیشرفت فیزیکی هتل‌برج مسکونی باران۴ / اردیبهشت ۱۴۰۲

در این گزارش‌های ویدئویی و تصویری، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ را…
گزارش پیشرفت فیزیکی هتل‌برج مسکونی باران۴ / فروردین ۱۴۰۲

گزارش پیشرفت فیزیکی هتل‌برج مسکونی باران۴ / فروردین ۱۴۰۲

در این گزارش‌های ویدئویی و تصویری، نمایی از تلاش بی‌وقفه در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در فروردین ماه ۱۴۰۲ را…
به رسم همسایگی

به رسم همسایگی

به گزارش واحد ارتباطات برند گروه باران، در آستانهٔ سال جدید و جشن نوروز ۱۴۰۲، به رسم هر ساله، هدایایی…
گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران۴ / اسفند ۱۴۰۱

گزارش تصویری پیشرفت پروژهٔ باران۴ / اسفند ۱۴۰۱

قاب‌هایی تصویری از تلاش بی‌وقفه، پُر توان و خستگی‌ناپذیر در پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ در اسفند ماه ۱۴۰۱
دکمه بازگشت به بالا