اخبار شرکت آفتاب

ساختار کارفرمایی در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس معماری

در گفتگو با دکتر وحیدرضا ابراهیمی

دکتر وحیدرضا ابراهیمی، مدیر مهندسی گروه باران در گفتگویی ویدئویی با شبکه هنر و معماری ستاوین از تجربیاتش گفتگو کرد.

این گفتگو با محور ساختار کارفرمایی در سایت ستاوین منتشر شده است.

این ویدئو را ملاحظه کنید:


 

دربارهٔ مستندهای روایت‌های یک تجربه

مستند «روایت یک تجربه» در تلاش است فارغ از هر نقد هنری و معمارانه، تجربه و فرایند شکل‌گیری یک اثر معماری را با زبان روایت‌گری طراح با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی پروژه، به جهت توسعهٔ تجربه برای سایر مخاطبین به اشتراک بگذارد.

 

دکمه بازگشت به بالا