اخبار شرکت آفتاب

مروری بر پیشرفت پروژه باران ۴ / اول شهریور ۱۴۰۰

گزارشی خلاصه و تصویری

نمایی از برج باران ۴ واقع در حاشیه بلوار شهید صارمی مشهد / ابتدای شهریور ۱۴۰۰

نمایی از برج باران ۴ واقع در حاشیه بلوار شهید صارمی مشهد / ابتدای شهریور ۱۴۰۰

نصب پلیت‌های نمای زون دو در طبقه ۵ / پروژه باران ۴

نصب پلیت‌های نمای زون دو در طبقه ۵ / پروژه باران ۴

آماده‌سازی کف طبقه ۵ زون دو جهت بتن‌ریزی / پروژه باران ۴

آماده‌سازی کف طبقه ۵ زون دو جهت بتن‌ریزی / پروژه باران ۴

نصب آسانسور کارگاهی جدید در پروژه باران ۴

نصب آسانسور کارگاهی جدید در پروژه باران ۴

جوش‌کاری و نصب فلاشینگ نمای غربی در طبقه ۱۸ / زون ۱ / پروژه باران ۴

جوش‌کاری و نصب فلاشینگ نمای غربی در طبقه ۱۸ / زون ۱ / پروژه باران ۴

گزارش ویدئویی از پیشرفت پروژه‌های گروه باران / تابستان ۱۴۰۰

پروژه باران ۳

پروژه باران ۴

پخش ویدیو
دکمه بازگشت به بالا