اخبار ارتباطات برند

معرفی پروژه‌های باران در مجلهٔ «انبوه‌سازان صنعت ساختمان خراسان»

به گزارش واحد ارتباطات برند گروه باران، در شمارهٔ اسفند ماه نشریهٔ انبوه‌سازان، مقاله‌ای دربارهٔ پروژه‌های هتل برج‌های گروه باران و شیوه‌های نوین گروه باران در اجرای پروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران ۳ منتشر شده است.

این مقاله با عنوان «رهیافتی نو در مهندسی سبک زندگی» در شمارهٔ ۱۵ این مجلهٔ تخصصی منتشر شده است.

مجلهٔ انبوه‌سازان توسط انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی و در قالب ماهنامه چاپ و منتشر می‌شود. این مجله با نگاه به آخرین دستاوردهای صنعت ساختمان و مهندسی پروژه‌های ساخت و با تمرکز به تحولات حوزهٔ ساخت در منطقهٔ خراسان رضوی منتشر می‌شود. در چارچوب همکاری‌های واحد ارتباطات برند با این انجمن صنفی تخصصی، از سوی تحریریهٔ مجله درخواست شد که مطلبی پیرامون هتل‌برج مسکونی باران ۳ و دستاوردهای مهندسی گروه باران در این پروژهٔ شاخص شهری، مقاله‌ای در شمارهٔ جدید مجله منتشر شود. این مقاله توسط واحد ارتباطات برند گروه باران آماده شد و در شمارهٔ جدید مجله منتشر شده است.

دکمه بازگشت به بالا