اخبار ارتباطات برند

سفیران روابط‌عمومی گروه باران

یکی از اقداماتی که از سوی واحد «روابط عمومی و ارتباطات برند» گروه باران در سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده، انتصاب سفیران روابط عمومی در شرکت‌های مختلف هلدینگ است.

این سفیران به نمایندگی از روابط عمومی گروه باران، در جهت عمیق‌تر و مؤثرتر کردن فعالیت‌های این واحد در شرکت‌ها، سپهری از برنامه‌های یکپارچه را پیگیری می‌کنند.

دکمه بازگشت به بالا