اخبار هلدینگ باران

هلدینگ در دفتر کوثر

در پی شکل‌گیری ساختار مدیریتی جدید در هلدینگ باران و نیاز به فضایی گسترده‌تر جهت سازوکارهای عملیاتی جدید و تمرکز بیشتر بر روی تدوین و تبیین سندهای استراتژیک سازمان، هلدینگ به دفتر جدید واقع در نبش کوثر ۱۳ منتقل شد.

این تحولات، در پی تغییرات تازهٔ سازمانی و استقرار سازوکار اجرایی شرکت‌های تابعهٔ جدید رخ داد. به این ترتیب هستهٔ مدیریتی «هلدینگ باران» (گروه توسعه اقتصادی باران خاورمیانه) در دفتر جدید مستقر شد. شرکت‌های «آسمان»، «آرمان» و «پیشگامان توسعه معدنی و صنعتی باران»، با شناخت چارت سازمانی و مأموریت‌های تازهٔ ابلاغ‌شده توسط هلدینگ، فعالیت خود را در محل استقرار جدید ادامه دادند. 

از جمله واحدهای زیرمجموعهٔ هلدینگ باران که در دفتر کوثر مستقر شده‌اند، می‌توان واحدهای سرمایهٔ انسانی، معاونت برنامه‌ریزی و توسعهٔ منابع، معاونت مالی، معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، واحد فناوری اطلاعات و واحد طرح‌وبرنامه را نام برد.

دکمه بازگشت به بالا