اخبار هلدینگ باران

تبادل تجربه‌ای از جنس صنعت ساختمان

اعضای هیأت‌مدیرهٔ انجمن صنفی انبوه‌سازان استان از مگاپروژه باران۴ بازدید کردند

در آخرین هفته از آبان ماه سال ۱۴۰۲ گروه باران در نشستی صمیمانه که با هدف افزایش تعامل و آشنایی با ظرفیت‌های فعالان صنعت ساختمان و اقتصاد شهری برگزار شد، میزبان جمعی از اعضای هیئت‌‌مدیرهٔ انجمن صنفی انبوه‌سازان استان و پیشکسوتان صنعت ساختمان خراسان رضوی بود.

به گزارش واحد ارتباطات برند گروه باران، این گردهمایی با حضور اعضای هیئت‌‌مدیرهٔ انجمن صنفی انبوه‌سازان خراسان رضوی و مدیران ارشد هلدینگ باران در پروژهٔ هتل برج مسکونی باران۴ برگزار شد.

در یکی از محورهای گفتگو، حاضران با اشاره به مأموریت اصلی انجمن در پیگیری امور اعضا در ارتباط با نهادهای دولتی و عمومی، به ضرورت تعامل سازنده در جهت حفظ حقوق بخش خصوصی پرداختند و ظرفیت‌های موجود برای افزایش تعاملات فی‌مابین بررسی شد.

بر اساس این گزارش، اعضای انجمن انبوه‌سازان ابتدا از بخش‌های مختلف مگاپروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ بازدید کردند و در ادامه با بخشی از ایده‌ها و تجربیات گروه باران در حوزه طراحی، فنی و مهندسی آشنا شدند.

گفتنی است که این نشست‌ها به منظور انتقال تجربه و مشارکت در ایجاد شبکهٔ تعامل و همکاری میان گروه باران با انجمن‌های صنفی ساختمانی و ادارات دولتی، به صورت مستمر در حال برگزاری است.

در آخرین هفته از آبان ماه سال ۱۴۰۲ گروه باران در نشستی صمیمانه که با هدف افزایش تعامل و آشنایی با ظرفیت‌های فعالان صنعت ساختمان و اقتصاد شهری برگزار شد، میزبان جمعی از اعضای هیئت‌‌مدیرهٔ انجمن صنفی انبوه‌سازان استان و پیشکسوتان صنعت ساختمان خراسان رضوی بود.

به گزارش واحد ارتباطات برند گروه باران، این گردهمایی با حضور اعضای هیئت‌‌مدیرهٔ انجمن صنفی انبوه‌سازان خراسان رضوی و مدیران ارشد هلدینگ باران در پروژهٔ هتل برج مسکونی باران۴ برگزار شد.

در یکی از محورهای گفتگو، حاضران با اشاره به مأموریت اصلی انجمن در پیگیری امور اعضا در ارتباط با نهادهای دولتی و عمومی، به ضرورت تعامل سازنده در جهت حفظ حقوق بخش خصوصی پرداختند و ظرفیت‌های موجود برای افزایش تعاملات فی‌مابین بررسی شد.

بر اساس این گزارش، اعضای انجمن انبوه‌سازان ابتدا از بخش‌های مختلف مگاپروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ بازدید کردند و در ادامه با بخشی از ایده‌ها و تجربیات گروه باران در حوزه طراحی، فنی و مهندسی آشنا شدند.

گفتنی است که این نشست‌ها به منظور انتقال تجربه و مشارکت در ایجاد شبکهٔ تعامل و همکاری میان گروه باران با انجمن‌های صنفی ساختمانی و ادارات دولتی، به صورت مستمر در حال برگزاری است.

قاب‌هایی از نشست

دکمه بازگشت به بالا