اخبار مسؤولیت اجتماعی بارانتیتر اول

برج‌های باران، از منظر دانشجویان جامعه‌شناسی شهری

هتل‌برج مسکونی باران ۳، میزبان دانشجویان رشتهٔ جامعه‌شناسی دانشگاه خیام بود

به گزارش واحد ارتباطات برند، پیرو درخواست‌ گروه جامعه‌شناسی دانشگاه خیام مشهد در خصوص بازدید از پروژه‌های گروه باران و درخواست کتبی معاونت اداری و مالی این دانشگاه، این برنامه که در چارچوب مسؤولیت اجتماعی گروه باران و به همت واحد ارتباطات برند و همراهی مدیریت تحقیق و توسعهٔ شرکت آفتاب و با سرپرستی دکتر مسعود فتاح‌زاده (مدرس جامعه‌شناسی شهری در دانشگاه خیام و عضو گروه مطالعات فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد) تدارک گردیده بود، با هدف آشنایی این دانشجویان عزیز با هتل‌برج مسکونی باران ۳ و ویژگی‌های خاص این برج در حوزهٔ سبک زندگی برگزار شد. این بازدید در روز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ انجام شد.

با توجه به تحصیل این دانشجویان در رشتهٔ جامعه‌شناسی و اهداف و چشم‌انداز اساتید این دانشگاه در خصوص شناخت حداکثری پدیده‌های شهری اعم از محله‌های عمودی، روابط همسایگی، بافت‌های اجتماعی و خصوصیات زندگی مدرن، بازدید از پروژهٔ باران به دلیل ایجاد سبک زندگی منحصربه فرد برای مالکان، بستری برای کمک به درک بهتر این مفاهیم بوده است.

اگر قرار است نظریه‌پردازی متناسب با شرایط بومی صورت گیرد، ناگزیر باید دانشجویان این رشته پیوندی نزدیک با جامعهٔ خود برقرار سازند.
Baran-pattern-new-1

گزارش بازدید دانشجویان

به قلم: طهورا رئیسی، دانشجوی رشتهٔ جامعه‌شناسی دانشگاه خیام

جامعه‌شناسی علم مطالعهٔ جامعه است.

اساتید و متخصصان این رشته همواره بر اهمیت ارتباط با جامعه و تمرین در میدان، تأکید داشته‌اند. این موضوع به‌ویژه در کسب شناخت بومی از جامعه که مبتنی بر واقعیت‌های جاری زندگی و تعاملات اعضای جامعه است، نقشی حیاتی دارد؛ بنابراین اگر قرار است نظریه‌پردازی متناسب با شرایط بومی صورت گیرد، ناگزیر باید دانشجویان این رشته پیوندی نزدیک با جامعهٔ خود برقرار سازند.

در این میان، دانشگاه و برنامه‌های آموزشی نقش مهمی در ایجاد پیوند دانشجویان جامعه‌شناسی با واقعیات میدانی دارد. بازدیدهای علمی که با حضور اساتید این رشته و دانشجویان صورت می‌پذیرد، مهم‌ترین شکل برنامه‌های میدانی است که در برخی از دروس این رشته به‌عنوان واحد عملی تعریف شده است. جامعه‌شناسی شهری در میان این دروس قرار دارد و بازدید از نقاط و سبک زندگی شهری که نقطهٔ پیوند اجتماع و کالبد است در آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

Baran-pattern-new-1

اولین بازدید این درس در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، بازدید از برج مسکونی باران ۳ بود. این بازدید جز با مسئولیت‌پذیری اجتماعی گروه باران میسر نبود. 

طی بازدید انجام شده از باران ۳، نکات تفصیلی در باب روابط همسایگی، تضادها و تزاحمات و همچنین راه‌حل‌های مجموعهٔ باران مشاهده و مکتوب شد که از جملهٔ آن می‌توان به تخصیص بهینهٔ مکان‌ها برای روابط در میان اعضای مجتمع اشاره کرد که به بهبود روابط در چارچوب تعاملات همسایگی می‌انجامد. 

انزوای افراد مجتمع و از میان رفتن ارتباط ذهنی آنان با دیگر اقشار جامعه و واقعیات اجتماع در طی زمان، از دیگر مشاهدات گروه دانشجویان بود که در پی پرسش‌گری در خصوص منفعت عمومی جامعه، امکانِ خدمت‌رسانی بیشتر از نتایج این مهم مطرح شد.

فراهم کردن ارتباطاتی بر گذشتهٔ تاریخی-اجتماعی افراد که تلاشی به سوی بازگشت به اصالت فرهنگی است و از نیازمندی‌های جامعهٔ مدرن و در نهایت تدوین روابط بهینه در قالب قوانین همسایگی از دیگر مکتوبات این بازدید بود که در برنامه‌ریزی‌های اجرایی معماری برج قابل رؤیت بود.

در مجموع به نظر می‌رسد برج باران با ارایهٔ چارچوبی برای سبک زندگی مدرن، تلاش می‌کند برای مشکلات بخشی از جامعه راه‌حل‌های روشن و کاربردی ارائه دهد و تا حد زیادی در این زمینه موفق بوده است. البته طبیعتا باران کامل نیست – کما اینکه خود نیز چنین ادعایی ندارد – اما رو به تکامل است و در مسیر آن گام برمی‌دارد.

Baran-pattern-new-1

| قاب‌هایی از بازدید دانشجویان دانشگاه خیام |

دکمه بازگشت به بالا