اخبار مسؤولیت اجتماعی باران

#به_هوای_هم این بار با مهر بارانی

این‌بار با مهرِ بارانی، کنار هم بودیم و هوای همدیگر را داشتیم.

تحصیل حق همه کودکان سرزمین ماست. اما کودکانی از گوشه و کنار ایران با همه ذوق و انگیزه‌ای که برای درس خواندن دارند، به امکانات حداقلی دسترسی ندارند. هر سال با شروع مهر تعدادی از کودکانمان به همین دلیل از مدرسه باز می‌مانند.

گروه باران در مهرماه امسال با همراهی بی‌نظیر و همدلانه بنیاد لبخند کودک، اقدام به تهیه، بسته‌بندی و توزیع لوازم تحریر مورد نیاز تعداد زیادی از دانش‌آموزان کم‌برخوردار در شهر مشهد نمود.

این اقدام با بررسی و تهیه لیست از مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان در دوره‌های مختلف تحصیلی اول تا دوازدهم و در دو مدل دخترانه و پسرانه آغاز شده و سپس با خریداری اقلام ادامه یافت. بسته‌بندی و توزیع در چند مرحله در مدارس مختلف و نشاندن لبخند بر لبان آینده‌سازان این مرزوبوم بخش پایانی این حرکت بود.

خرسندیم که در راه عمل به مسئولیت‌های اجتماعی‌مان، سببِ نقش بستن لبخند بر لبان این دانش‌آموزان شدیم و امیدواریم فرزندان این مرز و بوم هیچ‌گاه از تحصیل بازنمانند.

دکمه بازگشت به بالا