اخبار مسؤولیت اجتماعی بارانتیتر اول

بازدید دانشجویان رشته مهندسی عمران دانشگاه سجاد، از پروژه‌های باران

به گزارش واحد ارتباطات برند باران، با هدف آشنایی هنرجویان رشتهٔ مهندسی عمران دانشگاه سجاد مشهد، با ویژگی‌های معمارانهٔ مگاپروژهٔ هتل‌برج مسکونی باران۴ و پیرو درخواست‌ این دانشگاه، میزبان جمعی از دانشجویان و اساتید گرامی دانشکدهٔ مهندسی عمران دانشگاه مشهد بودیم.

گروه باران بر اساس مسئولیت اجتماعی خود و‌ باور عمیق به اهمیت گسترش تجربه‌های نوآورانه، می‌کوشد تا در این بازدیدهای تخصصی، نسل آینده مهندسان و معماران را با رویکردهای متمایز خلق ارزش در صنعت ساختمان آشنا کند. زمانی که از مسئولیت اجتماعی در زمینهٔ آموزش سخن می‌گوییم، منظورمان ایجاد فضایی برای انتقال و گسترش دانش است.

این بازدید به همت واحد ارتباطات برند و دفتر فنی پروژهٔ باران۴، در تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار شد. در این بازدید، دانشجویان از فازهای مختلف پروژه باران۴ و شوروم‌های مستقر در این برج بازدید کردند و از نزدیک با روندهای مطالعاتی، طراحی، ساخت و بهره‌برداری از هتل‌برج‌های مسکونی باران آشنا شدند.

در ادامهٔ این بازدید، مدیران پروژه توضیحات تکمیلی در مورد نحوهٔ مدیریت و اجرای پروژه را به دانشجویان و اساتید ارایه کردند.

گروه باران بر اساس مسئولیت اجتماعی خود و‌ باور عمیق به اهمیت گسترش تجربه‌های نوآورانه، می‌کوشد تا در این بازدیدهای تخصصی، نسل آینده مهندسان و معماران را با رویکردهای متمایز خلق ارزش در صنعت ساختمان آشنا کند.
Baran-pattern-new-1

| قاب‌هایی از بازدید |

دکمه بازگشت به بالا