در حال بارگذاری... در حال بارگذاری...
Close
English English
Menu
تماس با باران

تماس با باران

دفتر مشهد

دفتر مشهد

مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه ۱۰، پلاک ۴۷ مشهد، بلوار هاشمیه، هاشمیه ۱۰، پلاک ۴۷
۰۵۱۳۱۵۵۱ ۰۵۱۳۱۵۵۱
salam@baran.ir salam@baran.ir
دفتر تهران

دفتر تهران

بزرگراه کردستان، خیابان شیراز جنوبی، آقاعلیخانی شرقی، نبش بهار، شماره ۵، طبقه سوم بزرگراه کردستان، خیابان شیراز جنوبی، آقاعلیخانی شرقی، نبش بهار، شماره ۵، طبقه سوم
۰۲۱۸۸۲۱۶۷۴۵ - ۰۲۱۸۸۲۱۶۷۵۵ - ۰۲۱۸۸۲۱۶۷۵۶ ۰۲۱۸۸۲۱۶۷۴۵ - ۰۲۱۸۸۲۱۶۷۵۵ - ۰۲۱۸۸۲۱۶۷۵۶
tehran@baran.ir tehran@baran.ir
دفتر فروش

دفتر فروش

مشهد، بلوار خیام، بین خیام ۱۰ و ۱۲، شماره ۷۶ مشهد، بلوار خیام، بین خیام ۱۰ و ۱۲، شماره ۷۶
۰۵۱۳۸۱۸۱ ۰۵۱۳۸۱۸۱
sale@baran.ir sale@baran.ir
از طریق فرم زیر می‌توانید با روابط عمومی و ارتباط برند گروه باران در تماس باشید از طریق فرم زیر می‌توانید با روابط عمومی و ارتباط برند گروه باران در تماس باشید

پیام ارسال شد

حقوق مالکیت معنوی این وب‌سایت برای گروه باران محفوظ است | راهبری وب‌سایت: روابط عمومی و ارتباطات سازمانی گروه باران

نسخه انگلیسی به زودی منتشر می شود
English version coming soon