در حال بارگذاری... در حال بارگذاری...
Close
English English
Menu
آفتاب

آفتاب

فروزان و اطمینان بخش

فروزان و اطمینان بخش

درباره

درباره

آفتاب

آفتاب

گروه باران چشم‌انداز خود را نخستین بودن در ارتقاء کیفیت، آرامش و رفاه قرار داده و بخشی مهم از این کیفیت را با تمایز در طراحی و ساخت دنبال می‌کند. توجه به آسایش و رفاه ساکنان آینده ساختمان، احترام به سرمایه‌های فردی و ملی که صرف مسکن می‌شود و تلاش برای حفظ و افزایش ارزش یک بنا، اهمیت دادن به زیبایی، دوام و ایمنی ساختمان، همه و همه بیانگر باوری عمیق به مشتری‌مداری در گروه باران و شرکت آفتاب است.
ساختمان، کمابیش عمری به قدر تاریخ دارد و این صنعت از دیرباز، آسایشی را که آدمی در سرپناه خود می‌جوید برایش فراهم آورده است. در تاریخ طولانی مهندسی ساخت، نام‌های فروزان و بناهای ماندگار آنانی بوده‌اند که برای آسایش مردم، دانش، هنر و خلاقیت را با هم آمیخته‌اند. همواره کیفیت و دوام در تعداد محدودی از ساختمان‌ها جلوه‌گر شده و راز ماندگاری آن‌ها نیز در اهمیتی است که به کرامت انسان و آسایش او داده‌اند.

گروه باران چشم‌انداز خود را نخستین بودن در ارتقاء کیفیت، آرامش و رفاه قرار داده و بخشی مهم از این کیفیت را با تمایز در طراحی و ساخت دنبال می‌کند. توجه به آسایش و رفاه ساکنان آینده ساختمان، احترام به سرمایه‌های فردی و ملی که صرف مسکن می‌شود و تلاش برای حفظ و افزایش ارزش یک بنا، اهمیت دادن به زیبایی، دوام و ایمنی ساختمان، همه و همه بیانگر باوری عمیق به مشتری‌مداری در گروه باران و شرکت آفتاب است.
ساختمان، کمابیش عمری به قدر تاریخ دارد و این صنعت از دیرباز، آسایشی را که آدمی در سرپناه خود می‌جوید برایش فراهم آورده است. در تاریخ طولانی مهندسی ساخت، نام‌های فروزان و بناهای ماندگار آنانی بوده‌اند که برای آسایش مردم، دانش، هنر و خلاقیت را با هم آمیخته‌اند. همواره کیفیت و دوام در تعداد محدودی از ساختمان‌ها جلوه‌گر شده و راز ماندگاری آن‌ها نیز در اهمیتی است که به کرامت انسان و آسایش او داده‌اند.


شرکت توسعه آفتاب فروزان هشتم طوس با هدف کسب رضایت حداکثری مشتری نهایی، ماموریت حوزه ساخت را در زنجیره ارزش گروه باران بر عهده دارد که شامل برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت بر اجرای فرایندهای طراحی، تامین کالا و ساخت پروژه‌های ساختمانی (با کاربری مسکونی، هتلی، درمانی، تجاری، تفریحی، ورزشی و سفارشی‌سازی) است.


شرکت توسعه آفتاب فروزان هشتم طوس با هدف کسب رضایت حداکثری مشتری نهایی، ماموریت حوزه ساخت را در زنجیره ارزش گروه باران بر عهده دارد که شامل برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت بر اجرای فرایندهای طراحی، تامین کالا و ساخت پروژه‌های ساختمانی (با کاربری مسکونی، هتلی، درمانی، تجاری، تفریحی، ورزشی و سفارشی‌سازی) است.

باران
مدیریت طراحی

مدیریت طراحی

فرآیند مدیریت طراحی در شرکت آفتاب با الهام از منشور پروژه و تجربه به دست آمده از پروژه¬های قبلی گروه باران، آغاز شده و با استفاده از دانش روز مهندسی و الگوبرداری از پروژه‌های موفق ادامه می‌یابد و در نهایت، با بکارگیری استانداردهای ملی و بین-المللی توسط متخصصان شرکت به مرحله اجرا می¬رسد. منشور پروژه‌، نقشۀ راهی است که همسو با استراتژی‌های هلدینگ باران و به منظور پاسخگویی به خواسته‌ها و انتظارات حال و آینده مشتریان، تدوین یا بازنگری می¬شود. شرکت آفتاب با برخورداری از توانایی‌های متخصصان خود و پتانسیل‌های ناشی از چابکی سازمان، با نگرش مشتری‌مداری و توجه به تغییرات پیش‌رو در استراتژی‌ها و منشور پروژه‌ها، به دیده‌بانی نقاط قوت، ضعف، فرصت¬ها و تهدیدها (SWOT) پرداخته و به¬طور مستمر نسبت به بازنگری و بهبود در طراحی پروژه¬ها اقدام می‌کند.

فرآیند مدیریت طراحی در شرکت آفتاب با الهام از منشور پروژه و تجربه به دست آمده از پروژه¬های قبلی گروه باران، آغاز شده و با استفاده از دانش روز مهندسی و الگوبرداری از پروژه‌های موفق ادامه می‌یابد و در نهایت، با بکارگیری استانداردهای ملی و بین-المللی توسط متخصصان شرکت به مرحله اجرا می¬رسد. منشور پروژه‌، نقشۀ راهی است که همسو با استراتژی‌های هلدینگ باران و به منظور پاسخگویی به خواسته‌ها و انتظارات حال و آینده مشتریان، تدوین یا بازنگری می¬شود. شرکت آفتاب با برخورداری از توانایی‌های متخصصان خود و پتانسیل‌های ناشی از چابکی سازمان، با نگرش مشتری‌مداری و توجه به تغییرات پیش‌رو در استراتژی‌ها و منشور پروژه‌ها، به دیده‌بانی نقاط قوت، ضعف، فرصت¬ها و تهدیدها (SWOT) پرداخته و به¬طور مستمر نسبت به بازنگری و بهبود در طراحی پروژه¬ها اقدام می‌کند.

باران
مدیریت اجرا

مدیریت اجرا

بخشی از مهم¬ترین فرآیندهای سازمانی همچون شرکت آفتاب، در مدیریت اجرا تعریف می‌شود که توسط مدیران پروژه و عوامل متخصص مرتبط با هر حوزه عملی شده و پاسخگوی انتظارات و نتایج در چارچوب اهداف «کیفیت، هزینه، زمان» است. دقت در عملیات، بروزرسانی فنی و بهینه‌سازی فرآیندها به‌طور مداوم در این بخش صورت می‌پذیرد و در ارتباط تنگاتنگ با دپارتمان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، خط سیر تکمیل پروژه پیگیری می‌شود.

بخشی از مهم¬ترین فرآیندهای سازمانی همچون شرکت آفتاب، در مدیریت اجرا تعریف می‌شود که توسط مدیران پروژه و عوامل متخصص مرتبط با هر حوزه عملی شده و پاسخگوی انتظارات و نتایج در چارچوب اهداف «کیفیت، هزینه، زمان» است. دقت در عملیات، بروزرسانی فنی و بهینه‌سازی فرآیندها به‌طور مداوم در این بخش صورت می‌پذیرد و در ارتباط تنگاتنگ با دپارتمان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، خط سیر تکمیل پروژه پیگیری می‌شود.

باران
مدیریت نظارت

مدیریت نظارت

صحت، دقت و کیفیت اقدام‌ها در حوزه مهندسی ساخت، تنها با وجود دستگاه نظارتی متخصص و حساس، محقق می‌شود. شرکت آفتاب با بکارگیری بهترین شیوه اجرایی و بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی، فرایندهای نظارت را در چهار بخش زیر تحقق می‌بخشد:
نظارت حقوقی: متخصصین نظارت حقوقی (نظام مهندسی) بر اساس فرآیندها و دستورالعمل‌های مربوطه، فعالیت‌های طراحی و اجرای پروژه‌ها را کنترل می‌کنند.
نظارت عالیه: متخصصان سازمان در کلیه رسته‌های تخصصی سازه، معماری، تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی، آتش نشانی، چوب، نما،آسانسور، فضای سبز و... عملیات اجرایی پیمانکاران و نتیجه اقدام‌های نظارت کارگاهی را بررسی کرده و در موارد لازم دستور کارهای لازم را صادر می‌کنند.
نظارت کارگاه: کلیه فعالیت‌های اجرایی سازه، معماری، تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی توسط تیم نظارت کارگاهی بصورت تمام‌وقت کنترل و نظارت می‌شود.
تست و آزمون: قبل از شروع فعالیت طراحی، در مواردی که نیاز به انجام آزمایش‌های لازم باشد، مانند آزمایش‌های ژئوتکنیک و ژئوفیزیک و یا در حین اجرای عملیات ساخت و ساز پروژه‌ها آزمایش‌هایی مانند بتن و مقاومت مصالح، با بهره‌گیری از توان آزمایشگاه‌های تخصصی و مرجع صورت می‌پذیرئ و نتایج آن توسط متخصصان طراحی و دستگاه نظارت بررسی شده و در اقدام‌های اجرایی پروژه لحاظ می‌شود.

صحت، دقت و کیفیت اقدام‌ها در حوزه مهندسی ساخت، تنها با وجود دستگاه نظارتی متخصص و حساس، محقق می‌شود. شرکت آفتاب با بکارگیری بهترین شیوه اجرایی و بر اساس استانداردهای ملی و بین‌المللی، فرایندهای نظارت را در چهار بخش زیر تحقق می‌بخشد:
نظارت حقوقی: متخصصین نظارت حقوقی (نظام مهندسی) بر اساس فرآیندها و دستورالعمل‌های مربوطه، فعالیت‌های طراحی و اجرای پروژه‌ها را کنترل می‌کنند.
نظارت عالیه: متخصصان سازمان در کلیه رسته‌های تخصصی سازه، معماری، تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی، آتش نشانی، چوب، نما،آسانسور، فضای سبز و... عملیات اجرایی پیمانکاران و نتیجه اقدام‌های نظارت کارگاهی را بررسی کرده و در موارد لازم دستور کارهای لازم را صادر می‌کنند.
نظارت کارگاه: کلیه فعالیت‌های اجرایی سازه، معماری، تاسیسات الکتریکی و تاسیسات مکانیکی توسط تیم نظارت کارگاهی بصورت تمام‌وقت کنترل و نظارت می‌شود.
تست و آزمون: قبل از شروع فعالیت طراحی، در مواردی که نیاز به انجام آزمایش‌های لازم باشد، مانند آزمایش‌های ژئوتکنیک و ژئوفیزیک و یا در حین اجرای عملیات ساخت و ساز پروژه‌ها آزمایش‌هایی مانند بتن و مقاومت مصالح، با بهره‌گیری از توان آزمایشگاه‌های تخصصی و مرجع صورت می‌پذیرئ و نتایج آن توسط متخصصان طراحی و دستگاه نظارت بررسی شده و در اقدام‌های اجرایی پروژه لحاظ می‌شود.

باران
مدیریت دانش و تعالی سازمانی

مدیریت دانش و تعالی سازمانی

به منظور افزایش راندمان و بهره‌وری سازمان برای ارتقاء توان رقابتی و کسب بهترین نتایج کسب و کار، از مدل‌های متداول در مباحث تعالی سازمانی (EFQM، ISO، PEM) و مدیریت دانش باستفاده و بهره‌برداری می‌شود.

به منظور افزایش راندمان و بهره‌وری سازمان برای ارتقاء توان رقابتی و کسب بهترین نتایج کسب و کار، از مدل‌های متداول در مباحث تعالی سازمانی (EFQM، ISO، PEM) و مدیریت دانش باستفاده و بهره‌برداری می‌شود.

شرکت آفتاب فروزان هشتم طوس (سهامی خاص)

شرکت آفتاب فروزان هشتم طوس (سهامی خاص)

اخبار و مقالات

اخبار و مقالات

رویدادهای تازهٔ شرکت آفتاب را دنبال کنید

رویدادهای تازهٔ شرکت آفتاب را دنبال کنید

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس

۰۵۱-۳۸۹۴۵۷۱۲-۱۵
۰۵۱-۳۸۹۴۵۷۱۲-۱۵
مشهد، خیابان شهید صارمی، نبش شهید صارمی ۳۱، شماره ۲۱۷
مشهد، خیابان شهید صارمی، نبش شهید صارمی ۳۱، شماره ۲۱۷
aftab@baran.ir
aftab@baran.ir

پیام ارسال شد

تمامی حقوق مطالب و محتوای این وب‌سایت متعلق به گروه مهندسی باران بوده و هرگونه کپی‌برداری بدون کسب اجازه پیگرد قانونی دارد

نسخه انگلیسی به زودی منتشر می شود
English version coming soon