در حال بارگذاری... در حال بارگذاری...
Close
English English
Menu
زندگی به سبک باران

زندگی به سبک باران

«بــاران» جوانه ای اســت کــه بیش از ۱۰ ســال پیش کاشــته شــده و اکنــون همچــون نهالــی ســبز در قامت یــک «برند» ریشــه هایی مســتحکم در اعتماد مخاطبانش داشته و در ســپهر اقتصاد و صنعت شــهر و کشــورمان تبدیل به نامی در خور شده است.

«بــاران» جوانه ای اســت کــه بیش از ۱۰ ســال پیش کاشــته شــده و اکنــون همچــون نهالــی ســبز در قامت یــک «برند» ریشــه هایی مســتحکم در اعتماد مخاطبانش داشته و در ســپهر اقتصاد و صنعت شــهر و کشــورمان تبدیل به نامی در خور شده است.

Improve your Lifestyle
معرفی

معرفی

با هلدینگ باران بیشتر آشنا شوید

با هلدینگ باران بیشتر آشنا شوید

باران
باران

شرکت «بنیان ابنیه راه افق نوید» به عنوان شرکت متولی هلدینگ باران، در قامت راهبر و ناظر، جهت تضمین آینده سازمان باران تأسیس شده است. این شرکت، در کنار نقش اعتلادهندهٔ سرمایه‌ها و دارایی‌ها، وظیفهٔ زمینه‌سازی بلوغ بیشتر شرکت‌های تابعه را عهده‌دار می‌باشد.

مأموریت هلدینگ باران، ایجاد، حفظ و ارتقای ارزش برای سرمایه‌گذاران با رویکرد تفکر استراتژیک، سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه، بهره‌گیری از سرمایه‌های فکری، بهبود مستمر، توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش و انجام مسؤولیت‌های اجتماعی می‌باشد.

هلدینگ باران از طریق تعریف مأموریت، چشم‌انداز، اهداف کلان و راهبردها، اقدام به تهیه‌ی سند راهبردی نموده که بر اساس این سند، موقعیت و مسیر حرکت شرکت‌های تابعه‌ی خود را تبیین و راهبری می‌نماید. بخشی از وظایف هلدینگ، حرکت در چارچوب مسؤولیت‌های اجتماعی گروه باران است. وظایفی که در راهبردهایی همچون ارتقای سیمای بصری شهر، ارتقای استانداردهای ساخت مجتمع‌ها و برج‌های مسکونی، حفظ سرمایه‌های بومی و ملی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی نمود پیدا می‌کند.

شرکت «بنیان ابنیه راه افق نوید» به عنوان شرکت متولی هلدینگ باران، در قامت راهبر و ناظر، جهت تضمین آینده سازمان باران تأسیس شده است. این شرکت، در کنار نقش اعتلادهندهٔ سرمایه‌ها و دارایی‌ها، وظیفهٔ زمینه‌سازی بلوغ بیشتر شرکت‌های تابعه را عهده‌دار می‌باشد.

مأموریت هلدینگ باران، ایجاد، حفظ و ارتقای ارزش برای سرمایه‌گذاران با رویکرد تفکر استراتژیک، سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه، بهره‌گیری از سرمایه‌های فکری، بهبود مستمر، توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش و انجام مسؤولیت‌های اجتماعی می‌باشد.

هلدینگ باران از طریق تعریف مأموریت، چشم‌انداز، اهداف کلان و راهبردها، اقدام به تهیه‌ی سند راهبردی نموده که بر اساس این سند، موقعیت و مسیر حرکت شرکت‌های تابعه‌ی خود را تبیین و راهبری می‌نماید. بخشی از وظایف هلدینگ، حرکت در چارچوب مسؤولیت‌های اجتماعی گروه باران است. وظایفی که در راهبردهایی همچون ارتقای سیمای بصری شهر، ارتقای استانداردهای ساخت مجتمع‌ها و برج‌های مسکونی، حفظ سرمایه‌های بومی و ملی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی نمود پیدا می‌کند.

دیدگاه‌

دیدگاه‌

چشم‌انداز و ارزش‌های بنیادین

چشم‌انداز و ارزش‌های بنیادین

چشم انداز
بیانیه مأموریت
ارزش‌های بنیادین
زنجیره ارزش

- افزایش ارزش سهام ۲ شرکت «آسمان» در حوزه ساخت و «آرمان» در حوزه گردشگری از طریق ورود به بازار سرمایه
- ارتقای گروه باران به هلدینگ ثبت شده نزد سازمان بورس
- ارتقای شرکت سایه به شرکتی دانش‌بنیان
- سرمایه‌گذاری اقتصادی در ۳ کلان‌شهر و مناطق آزاد ایران
- تبدیل شدن به هلدینگ چند رشته‌ای با پورتفوی متنوع
- شراکت راهبردی با ۱۰ مشتری حقیقی و حقوقی استراتژیک
- کسب ۴۰ درصد سهم بازار در حوزه سفارشی‌سازی پروژه‌های مسکونی در شرق کشور (باران هوم)

- افزایش ارزش سهام ۲ شرکت «آسمان» در حوزه ساخت و «آرمان» در حوزه گردشگری از طریق ورود به بازار سرمایه
- ارتقای گروه باران به هلدینگ ثبت شده نزد سازمان بورس
- ارتقای شرکت سایه به شرکتی دانش‌بنیان
- سرمایه‌گذاری اقتصادی در ۳ کلان‌شهر و مناطق آزاد ایران
- تبدیل شدن به هلدینگ چند رشته‌ای با پورتفوی متنوع
- شراکت راهبردی با ۱۰ مشتری حقیقی و حقوقی استراتژیک
- کسب ۴۰ درصد سهم بازار در حوزه سفارشی‌سازی پروژه‌های مسکونی در شرق کشور (باران هوم)

ماموریت ما ایجاد، حفظ و ارتقای ارزش برای سرمایه‌گذاران با رویکرد تفکر استراتژیک، سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه، بهره‌گیری از سرمایه‌های فکری، بهبود مستمر، توسعه زنجیره ارزش و انجام مسئولیت‌های اجتماعی می‌باشد. هلدینگ خود را متعهد به تحقق اهداف ذیل می‌داند:

- متمایز بودن
- شفافیت
- پاسخگویی
- مسئولیت‌پذیری
- احترام به کرامت انسانی

گروه باران بر اصولی راهبردی صداقت، کیفیت، نوآوری و ارائه مطلوب‌ترین خدمات تکیه کرده و با تلفیق مدیریت، مهندسی و هتلداری، زمینه‌های متنوعی از خدمات را توسط شرکت‌های زیرمجموعه خود ارائه می‌نماید که به موارد بسیاری از جمله سرمایه‌گذاری، خدمات فنی و مهندسی، مدیریت طرح و پیمان، خدمات گردشگری، هتلداری، توسعه فناوری‌های نوین شبکه، خدمات ایمنی و امنیت، بازاریابی و فروش، بازرگانی و تأمین کالا می‌توان اشاره کرد.

مهندسی
مارکتینگ
هتل‌داری
ساختار

ساختار

شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ باران

شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ باران

گروه باران با نگاهی تخصص‌گرایانه به چرخه تولید ارزش، سه محور اساسی مهندسی، بازاریابی و هتلداری را به عنوان حوزه‌های پایه‌ای خدمات خود تعریف نموده است. از دیگر سو ساختار هلدینگ باران متشکل از شرکت‌هایی مجزاست که به موازات یکدیگر ماموریت تخصصی و جداگانه خود را برای تحقق چشم‌انداز گروه باران دنبال می‌کنند.

گروه باران با نگاهی تخصص‌گرایانه به چرخه تولید ارزش، سه محور اساسی مهندسی، بازاریابی و هتلداری را به عنوان حوزه‌های پایه‌ای خدمات خود تعریف نموده است. از دیگر سو ساختار هلدینگ باران متشکل از شرکت‌هایی مجزاست که به موازات یکدیگر ماموریت تخصصی و جداگانه خود را برای تحقق چشم‌انداز گروه باران دنبال می‌کنند.

مدیریت جامع فرآیندهای سرمایه‌گذاری پروژه‌های گروه باران

شركت آسمان بیکران هشتم طوس از سال ۹۳ با بهره گیری از تجربه مدیران و کارکنان خود در راستای مدیریت فرآیندهای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های گروه باران شروع به فعالیت نموده است. این شرکت با شناسایی نیازهای اساسی تا مشعوف کننده مشتری، همواره سعی نموده با ارائه تعریف جدیدی از صنعت ساختمان و بهره‌برداری آن، بالاترین سطح رضایت مشتریان را داشته باشد.

مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای کلیه فرایندهای طراحی، ساخت و اجرای پروژه‌های ساختمانی

شرکت توسعه آفتاب فروزان هشتم طوس با هدف کسب رضایت حداکثری مشتری نهایی، ماموریت حوزه ساخت را در زنجیره ارزش گروه باران بر عهده دارد که شامل برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت بر اجرای فرایندهای طراحی، تامین کالا و ساخت پروژه‌های ساختمانی (با کاربری مسکونی، هتلی، درمانی، تجاری، تفریحی، ورزشی و سفارشی‌سازی) است.

مدیریت، برنامه‌ریزی و اجرای بازاریابی، تبلیغات، فروش و ارتباط با مشتریان

شرکت ستاره فروزان هشتم طوس از تمرکز و توسعه مدیریت و منابع در دپارتمان بازاریابی و فروش گروه باران شکل گرفته و از سال ۱۳۹۰ با هویت یک شرکت مستقل، مدیریت راهبردی و عملیاتی بازاریابی، ارتباطات و رسانه هلدینگ باران را بر عهده دارد. چشم ­انداز شرکت ستاره، تبدیل شدن به اولین انتخاب مخاطبانی است که بهترین را جستجو می­کنند.

مدیریت بهره‌برداری و خدمات پس از فروش

شرکت توسعه محافظ ایمن سایه از سال ۱۳۹۰ در شهر مشهد تاسیس و پایه­ گذار الگوی ویژه­ای از پشتیبانی و خدمات متمایز در صنعت ساختمان و هتلداری شد، خدماتی که می‌تواند به کارفرمایان کمک کند به مطلوب ­ترین شکل ممکن یک سبک متفاوت از زندگی امن و آرام را به مخاطبان و مشتریان خود ارائه دهند.

مدیریت طراحی داخلی و دکوراسیون

شرکت توسعه تجارت ستاره تابناک پارس با عنوان تجاری «باران‌هوم» جزیی دیگر از زنجیره تولید ارزش در گروه باران است که با هدف به دست آوردن حداکثر رضایتمندی مشتریان، فرایندهای طراحی داخلی و دکوراسیون را بر عهده دارد. باران‌هوم با تکیه بر رویکرد زیبایی‌شناسی و انسان‌مداری، هنر طراحی داخلی را در هماهنگی کامل با سایر اجزا به مشتریان ارائه می‌کند.

پروژه‌ها

پروژه‌ها

هتل‌برج‌های باران

هتل‌برج‌های باران

باران
باران
شکوفایی سبک زندگی
شکوفایی سبک زندگی
باران
باران
پنج ستاره سبز باران
پنج ستاره سبز باران
باران
باران
نوآوری برای کیفیت زندگی
نوآوری برای کیفیت زندگی
باران
باران
برای سلیقه‌های خاص
برای سلیقه‌های خاص
باران
مسئولیت اجتماعی گروه باران

مسئولیت اجتماعی گروه باران

مسئولیت اجتماعی شرکتی از مفاهیم مطرح در اخلاق کسب و کار است که به نقش شرکت‌ها در حوزه اجتماع پرداخته و به مجموعه وظایف و تعهداتی گفته می‌شود که از انگیزه های اقتصادی و مالی فراتر بوده و هر سازمان در برابر جامعه، انسان‌ها و محیطی که در آن فعالیت میکند انجام می‌دهد.
گروه باران نیز از آغازین روزهای شروع به کار تا به امروز در حوزه‌های مختلفی همچون علمی و سلامت، زیست محیطی، امور خیریه، فرهنگی و هنری و فعالیت های همدلانه در بحران کرونا به دنبال عمل به مسئولیت اجتماعی خود بوده است.

مسئولیت اجتماعی شرکتی از مفاهیم مطرح در اخلاق کسب و کار است که به نقش شرکت‌ها در حوزه اجتماع پرداخته و به مجموعه وظایف و تعهداتی گفته می‌شود که از انگیزه های اقتصادی و مالی فراتر بوده و هر سازمان در برابر جامعه، انسان‌ها و محیطی که در آن فعالیت میکند انجام می‌دهد.
گروه باران نیز از آغازین روزهای شروع به کار تا به امروز در حوزه‌های مختلفی همچون علمی و سلامت، زیست محیطی، امور خیریه، فرهنگی و هنری و فعالیت های همدلانه در بحران کرونا به دنبال عمل به مسئولیت اجتماعی خود بوده است.

باران
کاتالوگ

کاتالوگ

کاتالوگ معرفی گروه باران

کاتالوگ معرفی گروه باران

در میانه دهه ۱۳۸۰ جامعه ایران در مسیر توسعه خود با نیازهایی جدید روبرو بود که بازیگران عرصه صنعت و اقتصاد را به سمت نوآوری و یافتن پاسخ‌هایی هوشمندانه سوق می‌داد. تولیدِ با دوام، مشتری‌مداری و خدمات پس از فروش، مفاهیمی تازه برای کسب و کارها به شمار می‌رفت و به ویژه در صنعت ساختمان، بی‌سابقه بود. آنچه امروز به عنوان گروه باران می‌شناسیم از پاسخ به همین نیاز اساسی شکل گرفت؛ توجه به آرامش، امنیت و کیفیت زندگی.

در میانه دهه ۱۳۸۰ جامعه ایران در مسیر توسعه خود با نیازهایی جدید روبرو بود که بازیگران عرصه صنعت و اقتصاد را به سمت نوآوری و یافتن پاسخ‌هایی هوشمندانه سوق می‌داد. تولیدِ با دوام، مشتری‌مداری و خدمات پس از فروش، مفاهیمی تازه برای کسب و کارها به شمار می‌رفت و به ویژه در صنعت ساختمان، بی‌سابقه بود. آنچه امروز به عنوان گروه باران می‌شناسیم از پاسخ به همین نیاز اساسی شکل گرفت؛ توجه به آرامش، امنیت و کیفیت زندگی.

حقوق مالکیت معنوی این وب‌سایت برای گروه باران محفوظ است | راهبری وب‌سایت: روابط عمومی و ارتباطات سازمانی گروه باران

نسخه انگلیسی به زودی منتشر می شود
English version coming soon