دربارهٔ باران

مسئولیت اجتماعی گروه باران

مسئولیت اجتماعی شرکتی از مفاهیم مطرح در اخلاق کسب و کار است که به نقش شرکت‌ها در حوزه اجتماع پرداخته و به مجموعه وظایف و تعهداتی گفته می‌شود که از انگیزه های اقتصادی و مالی فراتر بوده و هر سازمان در برابر جامعه، انسان‌ها و محیطی که در آن فعالیت میکند انجام می‌دهد.
گروه باران نیز از آغازین روزهای شروع به کار تا به امروز در حوزه‌های مختلفی همچون علمی و سلامت، زیست محیطی، امور خیریه، فرهنگی و هنری و فعالیت های همدلانه در بحران کرونا به دنبال عمل به مسئولیت اجتماعی خود بوده است.

کاتالوگ

کاتالوگ معرفی گروه باران

در میانه دهه ۱۳۸۰ جامعه ایران در مسیر توسعه خود با نیازهایی جدید روبرو بود که بازیگران عرصه صنعت و اقتصاد را به سمت نوآوری و یافتن پاسخ‌هایی هوشمندانه سوق می‌داد. تولیدِ با دوام، مشتری‌مداری و خدمات پس از فروش، مفاهیمی تازه برای کسب و کارها به شمار می‌رفت و به ویژه در صنعت ساختمان، بی‌سابقه بود. آنچه امروز به عنوان گروه باران می‌شناسیم از پاسخ به همین نیاز اساسی شکل گرفت؛ توجه به آرامش، امنیت و کیفیت زندگی.
دکمه بازگشت به بالا