در حال بارگذاری... در حال بارگذاری...
Close
English English
Menu
زندگی به سبک باران

زندگی به سبک باران

«بــاران» جوانه ای اســت کــه بیش از ۱۰ ســال پیش کاشــته شــده و اکنــون همچــون نهالــی ســبز در قامت یــک «برند» ریشــه هایی مســتحکم در اعتماد مخاطبانش داشته و در ســپهر اقتصاد و صنعت شــهر و کشــورمان تبدیل به نامی در خور شده است.

«بــاران» جوانه ای اســت کــه بیش از ۱۰ ســال پیش کاشــته شــده و اکنــون همچــون نهالــی ســبز در قامت یــک «برند» ریشــه هایی مســتحکم در اعتماد مخاطبانش داشته و در ســپهر اقتصاد و صنعت شــهر و کشــورمان تبدیل به نامی در خور شده است.

Improve your Lifestyle
معرفی و درباره ما

معرفی و درباره ما

با باران بیشتر آشنا شوید

با باران بیشتر آشنا شوید

باران
باران

شرکت «بنیان ابنیه راه افق نوید» به عنوان شرکت متولی هلدینگ باران، در قامت راهبر و ناظر، جهت تضمین آینده سازمان باران تأسیس شده است. این شرکت، در کنار نقش اعتلادهندهٔ سرمایه‌ها و دارایی‌ها، وظیفهٔ زمینه‌سازی بلوغ بیشتر شرکت‌های تابعه را عهده‌دار می‌باشد.

مأموریت هلدینگ باران، ایجاد، حفظ و ارتقای ارزش برای سرمایه‌گذاران با رویکرد تفکر استراتژیک، سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه، بهره‌گیری از سرمایه‌های فکری، بهبود مستمر، توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش و انجام مسؤولیت‌های اجتماعی می‌باشد.

هلدینگ باران از طریق تعریف مأموریت، چشم‌انداز، اهداف کلان و راهبردها، اقدام به تهیه‌ی سند راهبردی نموده که بر اساس این سند، موقعیت و مسیر حرکت شرکت‌های تابعه‌ی خود را تبیین و راهبری می‌نماید. بخشی از وظایف هلدینگ، حرکت در چارچوب مسؤولیت‌های اجتماعی گروه باران است. وظایفی که در راهبردهایی همچون ارتقای سیمای بصری شهر، ارتقای استانداردهای ساخت مجتمع‌ها و برج‌های مسکونی، حفظ سرمایه‌های بومی و ملی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی نمود پیدا می‌کند.

شرکت «بنیان ابنیه راه افق نوید» به عنوان شرکت متولی هلدینگ باران، در قامت راهبر و ناظر، جهت تضمین آینده سازمان باران تأسیس شده است. این شرکت، در کنار نقش اعتلادهندهٔ سرمایه‌ها و دارایی‌ها، وظیفهٔ زمینه‌سازی بلوغ بیشتر شرکت‌های تابعه را عهده‌دار می‌باشد.

مأموریت هلدینگ باران، ایجاد، حفظ و ارتقای ارزش برای سرمایه‌گذاران با رویکرد تفکر استراتژیک، سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه، بهره‌گیری از سرمایه‌های فکری، بهبود مستمر، توسعه‌ی زنجیره‌ی ارزش و انجام مسؤولیت‌های اجتماعی می‌باشد.

هلدینگ باران از طریق تعریف مأموریت، چشم‌انداز، اهداف کلان و راهبردها، اقدام به تهیه‌ی سند راهبردی نموده که بر اساس این سند، موقعیت و مسیر حرکت شرکت‌های تابعه‌ی خود را تبیین و راهبری می‌نماید. بخشی از وظایف هلدینگ، حرکت در چارچوب مسؤولیت‌های اجتماعی گروه باران است. وظایفی که در راهبردهایی همچون ارتقای سیمای بصری شهر، ارتقای استانداردهای ساخت مجتمع‌ها و برج‌های مسکونی، حفظ سرمایه‌های بومی و ملی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی نمود پیدا می‌کند.

دیدگاه‌های باران

دیدگاه‌های باران

چشم انداز و بیانیه ماموریت

چشم انداز و بیانیه ماموریت

چشم انداز
بیانیه مأموریت
ارزش‌های بنیادین
زنجیره ارزش

- افزایش ارزش سهام ۲ شرکت «آسمان» در حوزه ساخت و «آرمان» در حوزه گردشگری از طریق ورود به بازار سرمایه
- ارتقای گروه باران به هلدینگ ثبت شده نزد سازمان بورس
- ارتقای شرکت سایه به شرکتی دانش‌بنیان
- سرمایه‌گذاری اقتصادی در ۳ کلان‌شهر و مناطق آزاد ایران
- تبدیل شدن به هلدینگ چند رشته‌ای با پورتفوی متنوع
- شراکت راهبردی با ۱۰ مشتری حقیقی و حقوقی استراتژیک
- کسب ۴۰ درصد سهم بازار در حوزه سفارشی‌سازی پروژه‌های مسکونی در شرق کشور (باران هوم)

- افزایش ارزش سهام ۲ شرکت «آسمان» در حوزه ساخت و «آرمان» در حوزه گردشگری از طریق ورود به بازار سرمایه
- ارتقای گروه باران به هلدینگ ثبت شده نزد سازمان بورس
- ارتقای شرکت سایه به شرکتی دانش‌بنیان
- سرمایه‌گذاری اقتصادی در ۳ کلان‌شهر و مناطق آزاد ایران
- تبدیل شدن به هلدینگ چند رشته‌ای با پورتفوی متنوع
- شراکت راهبردی با ۱۰ مشتری حقیقی و حقوقی استراتژیک
- کسب ۴۰ درصد سهم بازار در حوزه سفارشی‌سازی پروژه‌های مسکونی در شرق کشور (باران هوم)

ماموریت ما ایجاد، حفظ و ارتقای ارزش برای سرمایه‌گذاران با رویکرد تفکر استراتژیک، سرمایه‌گذاری‌های نوآورانه، بهره‌گیری از سرمایه‌های فکری، بهبود مستمر، توسعه زنجیره ارزش و انجام مسئولیت‌های اجتماعی می‌باشد. هلدینگ خود را متعهد به تحقق اهداف ذیل می‌داند:

- متمایز بودن
- شفافیت
- پاسخگویی
- مسئولیت‌پذیری
- احترام به کرامت انسانی

گروه باران بر اصولی راهبردی صداقت، کیفیت، نوآوری و ارائه مطلوب‌ترین خدمات تکیه کرده و با تلفیق مدیریت، مهندسی و هتلداری، زمینه‌های متنوعی از خدمات را توسط شرکت‌های زیرمجموعه خود ارائه می‌نماید که به موارد بسیاری از جمله سرمایه‌گذاری، خدمات فنی و مهندسی، مدیریت طرح و پیمان، خدمات گردشگری، هتلداری، توسعه فناوری‌های نوین شبکه، خدمات ایمنی و امنیت، بازاریابی و فروش، بازرگانی و تأمین کالا می‌توان اشاره کرد.

مهندسی
مارکتینگ
هتل‌داری
شرکت‌های زیر مجموعه

شرکت‌های زیر مجموعه

شرکت‌های زیر مجموعه

شرکت‌های زیر مجموعه

گروه مهندسی باران، به عنوان گروهی پیشرو در صنعت ساختمان ایران، از سال ۱۳۸۵ در شهر مشهد تاسیس و پایه‌گذار الگوی ویژه‌ای از خدمات مشتری‌مدارانه شد. در این الگو که هدف آن بالا بردن سطح کیفیت زندگی است، تلاش شده است تا با ترکیب خدمات هتلی، گارانتی ساختمان و خدمات پس از فروش، سبک نوینی از زندگی به مشتریان ارائه شود.
گروه باران در راستای تحقق چشم انداز و ماموریت خود، با استفاده از تعریف سه حوزه ساخت، فروش و خدمات پس از فروش در زنجیره ارزش خود، فرآیندی کم نظیری را در کشور محقق ساخته است.

گروه مهندسی باران، به عنوان گروهی پیشرو در صنعت ساختمان ایران، از سال ۱۳۸۵ در شهر مشهد تاسیس و پایه‌گذار الگوی ویژه‌ای از خدمات مشتری‌مدارانه شد. در این الگو که هدف آن بالا بردن سطح کیفیت زندگی است، تلاش شده است تا با ترکیب خدمات هتلی، گارانتی ساختمان و خدمات پس از فروش، سبک نوینی از زندگی به مشتریان ارائه شود.
گروه باران در راستای تحقق چشم انداز و ماموریت خود، با استفاده از تعریف سه حوزه ساخت، فروش و خدمات پس از فروش در زنجیره ارزش خود، فرآیندی کم نظیری را در کشور محقق ساخته است.

مدیریت جامع فرآیندهای سرمایه گذاری و ساخت پروژه های گروه باران

شركت آسمان بیکران هشتم طوس از سال ۹۳ با بهره گیری از به روزترین دانش در حوزه های مهندسی ساخت و خدمات بهره برداری برج های مسکونی ، شروع به فعالیت نموده است. این شرکت با شناسایی نیازهای اساسی تا مشعوف کننده مشتری، همواره سعی نموده با ارائه تعریف جدیدی از صنعت ساختمان و بهره برداری آن، بالاترین سطح رضایت مشتریان را داشته باشد.

مدیریت، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای کلیه فرایندهای طراحی، تامین، ساخت و اجرای پروژه‌های ساختمانی

شرکت توسعه آفتاب فروزان هشتم طوس با هدف کسب رضایت حداکثری مشتری نهایی، ماموریت حوزه ساخت را در زنجیره ارزش گروه باران بر عهده دارد که شامل برنامه‌ریزی، مدیریت و نظارت بر اجرای فرایندهای طراحی، تامین کالا و ساخت پروژه‌های ساختمانی (با کاربری مسکونی، هتلی، درمانی، تجاری، تفریحی، ورزشی و سفارشی‌سازی) است.

مدیریت بازاریابی، مدیریت فروش، مطالعات بازار، تبلیغات و مدیریت ارتباط با مشتریان

شرکت ستاره فروزان هشتم طوس از تمرکز و توسعه مدیریت و منابع در دپارتمان بازاریابی و فروش گروه باران شکل گرفته و از سال ۱۳۹۰ با هویت یک شرکت مستقل، مدیریت راهبردی و عملیاتی بازاریابی، ارتباطات و رسانه هلدینگ باران را بر عهده دارد. چشم ­انداز شرکت ستاره، تبدیل شدن به اولین انتخاب مخاطبانی است که بهترین را جستجو می­کنند.

مدیریت بهره‌برداری و خدمات پس از فروش (هتلداری، تعمیر و نگهداری، حفاظت و امنیت)

شرکت توسعه محافظ ایمن سایه از سال ۱۳۹۰ در شهر مشهد تاسیس و پایه­ گذار الگوی ویژه­ای از پشتیبانی و خدمات متمایز در صنعت ساختمان و هتلداری شد، خدماتی که می‌تواند به کارفرمایان کمک کند به مطلوب ­ترین شکل ممکن یک سبک متفاوت از زندگی امن و آرام را به مخاطبان و مشتریان خود ارائه دهند.

ارایه زنجیره خدمات مربوط به طراحی و دکوراسیون داخلی به مشتریان

شرکت توسعه تجارت ستاره تابناک پارس با عنوان تجاری «باران‌هوم» جزیی دیگر از زنجیره تولید ارزش در گروه باران است که با هدف به دست آوردن حداکثر رضایتمندی مشتریان، فرایندهای طراحی داخلی و دکوراسیون را بر عهده دارد. باران‌هوم با تکیه بر رویکرد زیبایی‌شناسی و انسان‌مداری، هنر طراحی داخلی را در هماهنگی کامل با سایر اجزا به مشتریان ارائه می‌کند.

کلیک کنید
معرفی پروژه‌ها

معرفی پروژه‌ها

مهم‌ترین پروژه‌های باران

مهم‌ترین پروژه‌های باران

باران
باران
برج باران شماره ۱
برج باران شماره ۱
رویش یک جوانه
رویش یک جوانه
باران
باران
برج باران شماره ۲
برج باران شماره ۲
شکوفایی سبک زندگی
شکوفایی سبک زندگی
باران
باران
برج باران شماره ۳
برج باران شماره ۳
پنج ستاره سبز باران
پنج ستاره سبز باران
باران
باران
برج باران شماره ۴
برج باران شماره ۴
نوآوری برای کیفیت زندگی
نوآوری برای کیفیت زندگی
باران
باران
برج باران شماره ۵
برج باران شماره ۵
بزودی ...
بزودی ...
باران
باران
برج باران VIP
برج باران VIP
برای سلیقه‌های خاص
برای سلیقه‌های خاص
باران
مسئولیت اجتماعی گروه باران

مسئولیت اجتماعی گروه باران

مسئولیت اجتماعی شرکتی از مفاهیم مطرح در اخلاق کسب و کار است که به نقش شرکت ها در حوزه اجتماع می پردازد و به مجموعه وظایف و تعهداتی گفته می شود که هر سازمان بایستی برای حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت میکند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی شرکت ها در برابر جامعه، انسانها و محیطی است که در آن فعالیت میکند و از انگیزه های اقتصادی و مالی فراتر می رود. گروه باران نیز از آغازین روزهای شروع به کار تا به امروز در حوزه‌های مختلفی همچون علمی و سلامت، زیست محیطی، امور خیریه، فرهنگی و هنری و فعالیت های همدلانه در بحران کرونا به دنبال عمل به مسئولیت اجتماعی خود بوده است.

مسئولیت اجتماعی شرکتی از مفاهیم مطرح در اخلاق کسب و کار است که به نقش شرکت ها در حوزه اجتماع می پردازد و به مجموعه وظایف و تعهداتی گفته می شود که هر سازمان بایستی برای حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت میکند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی شرکت ها در برابر جامعه، انسانها و محیطی است که در آن فعالیت میکند و از انگیزه های اقتصادی و مالی فراتر می رود. گروه باران نیز از آغازین روزهای شروع به کار تا به امروز در حوزه‌های مختلفی همچون علمی و سلامت، زیست محیطی، امور خیریه، فرهنگی و هنری و فعالیت های همدلانه در بحران کرونا به دنبال عمل به مسئولیت اجتماعی خود بوده است.

باران
کاتالوگ معرفی گروه باران

کاتالوگ معرفی گروه باران

حقوق مالکیت معنوی این وب‌سایت برای گروه باران محفوظ است | راهبری وب‌سایت: روابط عمومی و ارتباطات سازمانی گروه باران

نسخه انگلیسی به زودی منتشر می شود
English version coming soon