اخبار

اخبار

  • سید جواد هاشمی و حسام نواب صفوی در هتل برج های باران مشاهده
  • حمایت گروه باران از کنگره اندودانتیکس نوین مشاهده
  • مانور امداد و نجات و اطفای حریق در برج مسکونی باران 3 مشاهده
  • حضور مدیران شرکت فولاد یزد در باران مشاهده
  • حمایت باران از تئاتر دریاچه قو مشاهده
  • تقدیر از صبر و شکیبایی همسایگان پروژه های باران مشاهده